bb机

#PPPYJCVL

53 298

50 / 50

欢迎来到狗QR的bb机,这是一个友好的肉食部落:职位首先取决于部落战胜率,终极战胜率0.4以上周捐达200+或者胜率0.6以上捐卡无要求可长老;终极战胜率0.6以上周捐250+或者胜率0.8以上捐卡无要求可副首领;不打部落战者最高职位长老,我们欢迎您的加盟

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 53 298
Troféus necessários 5 000
Líder do clã 不充钱怎么赢?
Alcance de troféus 4 789 – 5 791
Informações do clã
Localização China
Doações por semana 14 734
Anciões 10
Colíderes 13
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Ancião
猴头菇
#G0YRC0PY
13 5 791
2019-11-22 15:04:31
676
520
2 Colíder
风,小屋
#20PLQ8LL2
13 5 539
2019-11-22 15:36:10
304
320
3
1
Lider
不充钱怎么赢?
#9J9G8PU99
13 5 524
2019-11-22 15:43:42
477
400
4
1
芙罗兰
#990QJV9C
13 5 518
2019-11-22 16:13:10
352
440
5 霜浓惹人醉
#JU9V999R
13 5 446
2019-11-22 15:55:50
205
200
6
3
Colíder
旧城柳巷少年与猫
#G2Y2UY09
13 5 412
2019-11-22 11:01:11
540
360
7
1
Colíder
十六岁的烟火
#9P80CR0GR
12 5 403
2019-11-22 14:07:00
440
320
8
1
GOOD_BOY
#URC92RQ0
13 5 386
2019-11-22 16:23:39
160
200
9
3
Ancião
hoppp
#GLLV8R8L
12 5 370
2019-11-22 17:19:06
144
360
10
1
皮皮虾我们走
#2JCYUY9Q8
11 5 358
2019-11-22 16:24:05
198
400
11
1
我拿什么组合可以十二胜
#820JQ0RJ8
12 5 348
2019-11-22 12:25:56
226
0
12
4
Colíder
白衣魅影
#PGRQLCC2P
12 5 341
2019-11-22 14:29:41
380
440
13 李白传说
#VUL88892
12 5 301
2019-11-22 14:05:20
0
40
14
3
Colíder
萌萌
#2PPGQ8YQ0
12 5 280
2019-11-22 15:06:02
318
520
15
2
Colíder
龙龙
#8J0R82JCU
12 5 277
2019-11-22 14:57:21
730
560
16
1
茶南
#92CV88V28
11 5 264
2019-11-22 06:40:11
274
320
17
20
Colíder
守护最好的坤坤
#2YLGG29J2
12 5 262
2019-11-22 18:52:50
196
560
18
4
Colíder
搞定
#9U2VYRUGC
12 5 261
2019-11-22 16:22:03
654
440
19
3
Ancião
JL
#9RY9822P8
12 5 254
2019-11-22 08:59:39
96
280
20
1
流星花园
#QYGJQ20P
11 5 231
2019-11-22 13:08:59
271
320
21
2
Ancião
xium
#8RVJL2UR
12 5 230
2019-11-22 11:26:05
173
240
22
11
Colíder
华亿大厦
#YQRPCLPP
13 5 221
2019-11-22 18:14:10
812
480
23 DQ
#892QPVPP
12 5 184
2019-11-22 14:43:45
506
360
24
2
didao
#9YCL92L8P
11 5 164
2019-11-22 15:34:44
378
480
25 好き菡
#8VJ0U08V9
12 5 153
2019-11-22 18:58:06
94
40
26
4
Ancião
响亮的名字
#2V9G2RVLQ
12 5 144
2019-11-22 13:11:05
384
400
27
2
Colíder
Lee
#9PGLQ2RJ
12 5 143
2019-11-22 15:12:50
250
440
28 阿西吧皮皮虾
#8UJV20V89
11 5 131
2019-11-22 14:06:47
712
440
29 我要超级骑士
#2LPPRRC9Q
11 5 117
2019-11-22 08:16:52
0
40
30
10
Ancião
粤A-chen
#U2YPJR9J
12 5 112
2019-11-22 16:14:13
670
520
31
1
Ancião
张大仙
#29LRPPR9Y
12 5 110
2019-11-22 15:13:49
106
360
32
9
凡卡的爷爷
#UPC9CUPC
12 5 101
2019-11-22 08:33:37
318
310
33
4
Ancião
嘿嘿嘿
#92CCUYCQ
11 5 097
2019-11-22 13:55:15
8
240
34
3
从北面来了个塔嘛想要大爷的喇叭
#J2V9CVG9
12 5 081
2019-11-22 09:31:34
112
240
35
3
ZHwudi
#9VCLVURYU
12 5 079
2019-11-17 08:26:32
0
0
36
2
Colíder
没有抗压这一说
#JG0CPVU2
12 5 073
2019-11-22 09:59:32
346
360
37
1
As龙魂之王
#988Y0JYL
11 5 048
2019-11-22 10:34:02
83
200
38
11
dxdwr
#QP9RYL9U
12 5 047
2019-11-22 04:43:10
44
160
39 趙松
#22228JV80
13 5 030
2019-11-22 14:21:40
0
0
40
5
химик
#8Q0YJRLJJ
11 5 027
2019-11-20 20:21:11
28
0
41
2
六月
#89QG2CY02
11 5 008
2019-11-22 17:56:48
1062
520
42 FANKHAR
#9PPGUUGJU
12 5 008
2019-11-22 03:36:25
176
160
43
4
Ancião
再见了,孙悟空
#2G8Y02VC2
11 5 008
2019-11-22 12:59:04
212
280
44
24
Colíder
四灵文镜
#2C82UL8JL
12 4 972
2019-11-22 16:32:36
370
344
45
2
Skull.寒霜
#8882PG0VV
11 4 944
2019-11-22 13:47:36
220
160
46
2
Colíder
噗...
#82GJUUGP
11 4 917
2019-11-18 03:25:46
0
0
47
1
三天之内杀了你
#9PQQY2YYL
11 4 894
2019-11-22 12:56:43
291
200
48 杨琛的爸爸
#P8RJ2929Q
11 4 829
2019-11-22 11:13:52
322
320
49 resistance
#2RU0RPR9G
10 4 807
2019-11-22 15:15:02
112
160
50 Ancião
Blandemasterjun
#JVQCCYLL
12 4 789
2019-11-22 03:54:36
276
240

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord