ملوك الجزائر

#P8JLY8Q9

47 159

41 / 50

نحن ملوك الجزائر شعارنا احترام البعض السب والشتم ممنوع لا للعنصرية كلنا اخوة مهامنا واحد المشاركة في الحرب والتفاعل والدعم وشكرا

Admissão de clã
Membros 41 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 47 159
Troféus necessários 4 600
Líder do clã ammar
Alcance de troféus 4 001 – 5 535
Informações do clã
Localização Algéria
Doações por semana 6 898
Anciões 34
Colíderes 6
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Colíder
الفارس
#2C9L0Y8GY
12 5 535
2019-10-19 21:24:14
18
64
2 Lider
ammar
#RQC2UC8V
13 5 331
2019-10-19 21:31:24
1341
70
3
14
Ancião
Àläā
#29QGYQYCY
11 5 111
2019-10-19 21:59:49
126
150
4
1
Ancião
Ba Hi ☠
#2RGCGR8GG
13 5 009
2019-10-19 22:11:00
166
120
5
1
Ancião
ivanka trump
#2VVYUYULV
12 5 008
2019-10-18 11:33:58
0
0
6 Ancião
ŁŐŪÄÝ_BÕÝ
#PGLJYJYJY
11 4 995
2019-10-19 18:51:49
8
80
7
2
Colíder
GOST ROYAL
#8G0CGLGRJ
12 4 988
2019-10-19 19:43:18
591
376
8
1
Ancião
محمد امين
#8999L0CQ8
11 4 927
2019-10-19 19:32:45
383
399
9
3
Ancião
redha
#9Q09YJGLJ
11 4 922
2019-10-19 18:36:01
282
400
10
1
Ancião
فاروق 05
#P28VRRQYU
11 4 913
2019-10-19 23:22:35
173
190
11
3
Ancião
Màrøûané
#8PV889CLU
11 4 909
2019-10-18 09:48:06
0
0
12
2
Ancião
the rock
#8QVJ2G9QC
11 4 879
2019-10-19 18:07:28
24
80
13
3
Ancião
Sasha_Volk
#2U22GVRY8
12 4 849
2019-10-19 11:18:50
10
40
14
3
Ancião
izak
#YLUU29C0Q
9 4 848
2019-10-20 00:31:19
212
440
15
2
Colíder
hannia 88
#URUPL0UJ
11 4 829
2019-10-17 05:43:18
156
40
16
1
Ancião
moha skikda
#9ULJCGVJP
11 4 809
2019-10-20 00:17:33
101
544
17
1
Colíder
Mustafa.dz
#PJ0Q2RYCJ
11 4 783
2019-10-19 17:54:17
146
290
18
6
Ancião
⚡⭐وليد⭐⚡
#8YQGCJ28V
11 4 773
2019-10-19 22:26:06
578
459
19 Ancião
⚡.zinou amg.⚡✌
#88C29CUPR
12 4 688
2019-10-12 09:01:13
0
0
20 Ancião
حميدة أصاحبي
#89VU0RC0C
11 4 672
2019-10-19 10:36:06
84
0
21 Ancião
KinG
#9JCUJ9QU8
10 4 647
2019-10-19 20:51:03
0
80
22
1
Ancião
حسين المدمر
#C9RQRY90
10 4 620
2019-10-19 06:59:17
594
312
23
1
Ancião
السفاح الجزائري
#9UP02VGRR
10 4 616
2019-10-12 20:18:40
0
0
24
1
Ancião
yagami Layto
#899LY98C2
10 4 594
2019-10-09 19:25:50
0
0
25
1
Ancião
Rahim supercell
#PC2Y22JG0
10 4 563
2019-10-12 14:38:55
0
0
26 Ancião
yamaç
#P090JLGPR
10 4 558
2019-10-19 20:24:17
70
32
27
2
Ancião
⭐Orthophoniste⭐
#GULUVJ90
12 4 501
2019-10-18 23:04:52
28
0
28
1
Ancião
moudjahed
#82JJC0L90
11 4 416
2019-10-19 19:13:13
312
440
29
2
Ancião
chihab
#92U28RCCV
10 4 413
2019-10-19 17:53:38
104
120
30
2
Ancião
عزالدين42
#82Y9G9LQJ
12 4 412
2019-10-08 20:33:28
0
0
31
2
Ancião
dadi dz
#YL0LGPPG0
10 4 391
2019-10-18 09:46:51
0
0
32 Ancião
MADJEK ROYAL
#PQ22YL8LQ
11 4 391
2019-10-19 17:33:46
105
40
33
3
Ancião
maxcutil
#PGYRGUGUJ
9 4 370
2019-10-15 11:38:22
0
0
34
1
Ancião
royal gost
#9CP288CCV
10 4 348
2019-10-10 20:57:04
0
0
35
1
Ancião
π♪AbDoU♪√
#PRYQJQYU8
9 4 331
2019-10-19 16:29:29
28
160
36
1
Ancião
MUSTAFA
#Y9Y8C08
12 4 154
2019-10-19 09:43:09
97
200
37
1
Colíder
Super Cell
#8VR22PC80
12 4 151
2019-10-19 09:49:41
38
160
38
1
Ancião
الملكي
#20JQVGR0J
12 4 151
2019-10-19 09:30:40
0
200
39 Ancião
Inferno Dragon
#P8Q2JY0L9
10 4 043
2019-10-19 16:35:15
72
30
40
2
Colíder
Tarek Game Over
#99G09J08Q
12 4 006
2019-09-27 11:14:33
0
0
41
2
Ancião
mokhtari
#8LJJ8GR92
11 4 001
2019-10-02 17:14:36
0
0

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord