Bosch

#LRG0R2

54 175

45 / 50

클랜전고수환영👍클랜전참여는자유👍수집전참여시3회및전쟁일 필참(참여여부체크함)👍강퇴조건(욕설😭주당지원100미만😭수집전3회미만&전쟁일 일정횟수불참시)🏅실적에따라주기적으로 승급/강등조치🏅타워랩12이상🏅이전트로피5700이상

Admissão de clã
Membros 45 / 50
Tipo Apenas com Convite
Pontuação do clã 54 175
Troféus necessários 5 300
Líder do clã 프로그
Alcance de troféus 4 301 – 6 058
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 22 970
Anciões 13
Colíderes 4
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Lider
프로그
#VP0Y8J9P
13 6 058
2019-08-18 21:16:49
1000
800
2
1
Colíder
황금알
#28RRQL0PR
13 5 860
2019-08-18 13:10:50
824
760
3
1
Ancião
쉬펑
#QQQ2V2G
13 5 843
2019-08-18 15:13:24
880
720
4
2
Ancião
새별이별윤나
#2YCCJJ8Y
13 5 736
2019-08-18 14:09:05
1226
800
5
10
Ancião
슬로우
#UUQ89UQC
13 5 684
2019-08-18 12:36:05
274
360
6
1
Ancião
Vincent
#9URJ9RGYJ
12 5 643
2019-08-18 21:01:37
938
830
7
1
창충
#PUPLV8PV
12 5 626
2019-08-18 07:48:35
78
360
8
1
Ancião
반달푸우
#8JL9CPPU
13 5 620
2019-08-18 21:34:03
970
740
9 Ancião
Opps Man
#2J22J0RGP
13 5 578
2019-08-18 13:24:12
680
480
10
3
Colíder
OldSkull
#2QQ80RCU
13 5 533
2019-08-18 21:13:39
838
660
11
3
나나나
#8LY2G92JG
12 5 531
2019-08-18 16:58:25
1220
800
12 Ancião
정신차려라
#822YCLUVY
13 5 472
2019-08-18 14:20:04
910
680
13
3
KILLER
#2PVUPYV8
13 5 463
2019-08-18 13:04:14
562
640
14
4
Lunar✨
#280JY08QJ
13 5 438
2019-08-18 16:24:58
1050
640
15
7
k_geee
#20LYVJ0C
13 5 433
2019-08-18 21:35:21
654
0
16 ༺࿅ོwolf&rose࿅ོ༻
#9RQUL02Y
13 5 417
2019-08-18 21:27:47
288
710
17
3
Dotory
#8UR8C9JCU
12 5 407
2019-08-18 16:31:39
370
400
18
7
satto1
#2QVLGC89Q
12 5 403
2019-08-18 15:18:30
215
440
19
2
자이언트
#9GPC2VV0V
12 5 385
2019-08-18 15:03:04
698
640
20
3
Ancião
엉찬몬
#98YPLUPPQ
12 5 378
2019-08-18 19:21:47
564
640
21
2
mjhcan
#299VLVPC8
11 5 376
2019-08-18 12:13:29
394
480
22
3
큐브마스터
#C8R8GLVG
13 5 331
2019-08-16 04:47:48
20
120
23
3
Colíder
이경민
#2Q0J9Y9G
13 5 330
2019-08-17 12:47:31
30
40
24 Ancião
육로가든
#P229CCQV
13 5 295
2019-08-18 16:41:38
776
600
25 Colíder
박스
#8LR9VV8C
13 5 286
2019-08-18 17:22:35
602
640
26 김 치
#2C2VRVJR0
12 5 244
2019-08-18 19:44:29
60
160
27 Ancião
최형배
#QQ2JGUQL
13 5 235
2019-08-18 08:26:53
38
120
28
3
kingofworldman
#PPYGG0R2
12 5 235
2019-08-18 10:16:26
274
520
29
1
사과덩쿨
#P8VL8RQJ
13 5 232
2019-08-18 03:15:00
226
480
30
1
튼튼방글
#8YLCVGLLQ
12 5 200
2019-08-18 13:26:22
310
480
31
1
장군
#8YV0QG080
12 5 199
2019-08-18 17:40:18
178
590
32
1
Twice정연
#UR9VQVGV
12 5 163
2019-08-18 14:29:49
420
560
33
1
Ancião
Npc
#JYL9YGC2
13 5 159
2019-08-18 15:07:11
259
600
34 버프
#2YRQJG8P9
13 5 079
2019-08-18 10:30:13
20
240
35 Kuroz131
#8JPVVVVC9
12 5 029
2019-08-18 17:40:43
446
520
36 야로
#VU0RLGJC
13 4 986
2019-08-18 13:45:49
294
560
37 mayeomayeo
#8L0ULL9C0
12 4 930
2019-08-18 15:37:24
478
520
38 From The Utopia
#829CVJ2LU
12 4 925
2019-08-18 14:54:14
164
720
39 ีีีรรรนนน
#9GUU08YY8
12 4 833
2019-08-18 12:11:06
519
200
40 휘이니
#PCV9JRV0
12 4 789
2019-08-18 11:17:07
440
560
41 넴메
#2JVVRQL9Q
12 4 736
2019-08-18 05:07:29
88
280
42 ★체리★
#CU8PVJRY
12 4 668
2019-08-16 13:53:48
0
40
43 공현진으로할레요
#VR2JVVJJ
12 4 600
2019-08-18 09:58:37
100
120
44 Ancião
살구
#G8UU9YQR
13 4 302
2019-08-18 14:42:19
1167
800
45 Ancião
SaLGu
#2JQRCUPL
13 4 301
2019-08-18 13:37:49
1202
800

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord