Vietnam Glory

#GJGQCGU

61 884

50 / 50

FB:Việt Nam Glory Clash Royale🇻🇳Since:15/1/2017🇻🇳Clan tổ chức giải đấu thường xuyên🏆Tuyển mem pro🔥Đam mê🔥Nhiệt huyết💪

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Apenas com Convite
Pontuação do clã 61 884
Troféus necessários 5 600
Líder do clã KIX™️ Legend
Alcance de troféus 4 514 – 6 914
Informações do clã
Localização Vietnã
Doações por semana 7 516
Anciões 5
Colíderes 13
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Lider
KIX™️ Legend
#GLJC0G
13 6 914
2020-02-26 00:01:25
238
120
2 Ancião
Dragon
#2JY0898
13 6 755
2020-02-26 00:00:41
170
160
3 Colíder
Sang
#28VJ0
13 6 668
2020-02-26 03:28:53
366
0
4 Ancião
Luffy⚡️
#CJL9LU9Y
13 6 648
2020-02-26 02:29:50
92
200
5 Colíder
VNG l elvn9
#2C0YQVJP
13 6 406
2020-02-25 08:50:35
174
120
6
5
Colíder
HEYYOU
#8VRQVJRU
13 6 400
2020-02-26 00:20:00
478
200
7
1
HNC hai
#PVCJL0PU
13 6 391
2020-02-26 03:13:52
170
240
8
1
Colíder
VNG I Nhim
#QUCVJ8R
13 6 373
2020-02-25 20:10:40
77
120
9
8
Colíder
VNG I Champion
#RYC9JU29
13 6 294
2020-02-25 23:13:52
30
40
10 Colíder
Gangter VN
#8UGGRV8R
13 6 287
2020-02-25 17:11:56
10
40
11
3
Ace Trịnh
#2L98GGPQP
13 6 268
2020-02-26 03:45:27
326
260
12
3
hiệp
#PYPRQUJ8
13 6 222
2020-02-26 03:43:21
242
240
13
1
✨ T E A ✨
#92R2PR9R2
13 6 205
2020-02-25 19:57:31
54
40
14 Colíder
VNG l duyy
#2G9YUR2P
13 6 204
2020-02-25 18:47:43
8
0
15
2
nhok ♥rozale
#99JURPJGJ
13 6 033
2020-02-26 03:33:28
146
120
16
1
Joker
#92J8QQ0J
13 6 011
2020-02-26 03:01:01
84
240
17
1
Ancião
Vĩ Hào
#2RCURVQ9L
13 5 983
2020-02-26 02:42:21
624
240
18 Ancião
HunterHell
#8LQ22QLG
13 5 936
2020-02-26 03:20:23
100
240
19
2
Hùng Cháy ^_^
#PQGR2JVJ2
13 5 888
2020-02-26 02:09:21
166
200
20
2
leewong
#2Y9PCVRR0
12 5 886
2020-02-26 00:26:27
28
120
21
2
anh tu
#YJQQCVU0
13 5 883
2020-02-26 03:54:24
8
200
22
6
Minh Hùng
#8PQG0PLQ
13 5 863
2020-02-26 03:40:04
116
240
23
3
James
#P9PQPG2UV
13 5 863
2020-02-26 02:35:33
394
240
24
1
Colíder
VNG I Scorpion
#PGRQYP20
13 5 855
2020-02-25 14:44:47
0
0
25
1
VNG l Linku
#2RU92QRY
13 5 852
2020-02-26 03:34:13
76
120
26
7
Colíder
AnDaDen
#8VYQVUPCC
13 5 842
2020-02-26 00:10:42
365
160
27
3
thanh
#QYRY2YJJ
13 5 828
2020-02-26 03:36:21
68
176
28
1
Colíder
꧁༺ bRoCk ༻꧂
#9CUULG289
12 5 817
2020-02-25 18:54:26
24
80
29
2
Ancião
Lộc Skyter
#RQP28GUG
13 5 817
2020-02-26 03:43:43
48
240
30
1
Celine Leon
#2J0P080PC
13 5 806
2020-02-26 02:42:51
309
240
31
2
Great Gatsby
#82JYQJ2Q
12 5 743
2020-02-26 03:52:49
62
240
32 Sustev
#P22YC2C8Y
13 5 728
2020-02-26 00:12:11
132
240
33
1
huyhoangpro123
#8YQJ9PLQQ
12 5 716
2020-02-26 03:28:15
686
240
34
4
Bùi Thế Hưng
#9UG8L8RC
13 5 700
2020-02-26 03:56:58
469
280
35 Quý
#L2CVUCLY
13 5 669
2020-02-21 05:17:04
0
0
36 king(VN)
#PGP98LYPR
12 5 665
2020-02-26 03:44:00
403
240
37 Colíder
❤❤❤HTH❤❤❤
#9U80GLQLV
12 5 606
2020-02-26 02:28:07
76
200
38 Colíder
hoanghaiYoutube
#YUGLCU2G
13 5 517
2020-02-25 06:39:23
8
0
39 ღ♛Tùηɠ Mốς ❣
#2U2YURYL9
12 5 491
2020-02-21 08:43:29
0
0
40 Apoollo
#YGP899QU
13 5 486
2020-02-26 02:40:43
20
200
41
1
Colíder
darkshadow
#8VVUPYR89
13 5 403
2020-02-26 00:58:02
10
80
42
1
^ 07 12 2002 ^
#2QCPLGPY0
12 5 398
2020-02-25 15:59:24
26
120
43 AxeGang91
#9V8CQLYP
12 5 318
2020-02-26 03:18:15
20
200
44 apple once
#P8QPVY2J
12 5 236
2020-02-24 16:50:52
76
80
45 Bulldog
#9YCPQ2JR
11 5 235
2020-02-26 03:08:37
123
120
46 Tô Chí Bảo
#2P2L0CPRU
12 5 123
2020-02-26 00:15:49
146
240
47 Logic_HF.tv
#2R9CRRRP2
13 5 095
2020-02-15 01:35:21
0
0
48 Ewening4You
#99C0JYJ08
12 4 915
2020-02-25 03:59:20
70
80
49 L1bertyy
#8GYJ0LR02
13 4 858
2020-02-11 18:43:59
0
0
50 Gr..MistyKiler
#YPY9RGGU
13 4 514
2020-02-22 20:12:04
0
0

Esse idioma foi traduzido por:

This language has no active translators.

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord