BE LEGEND

#G002VQQ

56 898

50 / 50

🎆[KCA]수준높은 경기를 하는 최고의 클랜🎆Since 16/9.9 클랜관련문의카톡✉:Peter2004716 가입기준:🏆5600++ 전쟁일 승리수80승⬆한국 지역랭커 UZMAKI NARUTO가 운영하는클랜(뚱정욱과 동일인물)

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Apenas com Convite
Pontuação do clã 56 898
Troféus necessários 5 300
Líder do clã 뚱정욱
Alcance de troféus 4 001 – 6 230
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 16 214
Anciões 4
Colíderes 7
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1
2
Ancião
♥신비♥
#GLGGGRR0
13 6 230
2019-08-24 11:19:20
440
320
2
1
Colíder
UZMAKI NARUTO
#2LQ2V2JLG
13 6 227
2019-08-24 02:19:49
302
280
3
1
Colíder
척안의 에토
#LCJURRGQ
13 6 167
2019-08-24 21:58:15
512
690
4 ❤️
#2G9PR2PGU
13 6 008
2019-08-24 21:50:58
604
120
5
2
꼬르륵
#U8JJU0CU
12 6 006
2019-08-24 11:28:48
133
280
6
1
dsasdfg
#2QQPGUCVV
12 6 002
2019-08-24 10:43:14
328
280
7
1
연대의대생
#2LQ2G0UVL
12 5 815
2019-08-24 16:32:24
596
680
8
2
Ancião
해운대말고광안리
#8YY0YPVR
13 5 776
2019-08-24 15:59:11
901
440
9 ★파송[PPASONG]★
#2QCR9L9P2
13 5 687
2019-08-24 10:01:14
240
320
10 korea.
#2PJCJ8Q9
13 5 678
2019-08-22 23:38:22
286
280
11
2
Colíder
응니원숭이
#2YP0LPG0
13 5 633
2019-08-24 11:23:49
632
560
12
2
jay
#8G0PVPQY
13 5 619
2019-08-23 11:01:18
60
80
13
2
친구야웃어봐
#2JCQP8UL9
11 5 619
2019-08-24 09:53:11
310
400
14
4
홍옹
#2R28J8UQQ
13 5 619
2019-08-24 20:58:54
601
420
15
3
—JUNE—
#9YY8YCPLC
12 5 609
2019-08-24 21:23:06
836
540
16 수냄이만의방식
#C8YPPULQ
13 5 605
2019-08-24 18:58:52
480
280
17
2
malumstarr
#2L9L080UG
13 5 587
2019-08-24 15:50:35
625
390
18
1
Charlie
#200L20R8
13 5 586
2019-08-24 21:45:39
498
280
19
2
갓승원
#8UP0L9L2Q
12 5 571
2019-08-24 09:02:20
109
560
20
1
김범수
#YY09CP98
11 5 522
2019-08-24 15:30:28
296
480
21
1
젠틀민
#PQGL8ULG
13 5 520
2019-08-24 19:27:55
116
480
22
1
검은콩식빵
#RRG0YGCL
12 5 512
2019-08-24 21:15:17
398
360
23
3
개나리
#2JL2U2L0
13 5 506
2019-08-24 17:53:06
267
560
24 Aurora™
#2LQ0YJ8PQ
11 5 465
2019-08-24 15:11:31
268
600
25 X-man
#2YPQLJR02
12 5 460
2019-08-24 03:16:38
772
400
26
1
Ancião
vhfrfv
#G28YYV8
13 5 450
2019-08-24 14:08:16
644
400
27
7
태정태세비욘세
#C8RYU8VR
12 5 374
2019-08-24 14:02:05
146
40
28
7
기모찌
#2PC2GJJ0U
12 5 368
2019-08-24 09:37:12
230
272
29
3
탈골
#2PPCCCLPP
12 5 330
2019-08-24 13:56:16
448
480
30
2
Colíder
소포체
#URCYJ0UJ
13 5 290
2019-08-24 15:21:02
288
240
31
2
화덕피자
#2CGGQ8CPQ
12 5 263
2019-08-23 15:29:31
154
120
32
2
final
#88JJVP2G0
12 5 263
2019-08-24 01:43:21
88
160
33
1
white
#2RYPULCQ8
12 5 251
2019-08-24 13:44:06
441
480
34
1
PSV
#RL00929J
12 5 249
2019-08-24 11:48:57
562
480
35
4
Colíder
Tenacious Golem
#2PQ2UP8YU
12 5 216
2019-08-24 14:22:13
352
360
36 e뿌지e
#290CR2QY8
12 5 187
2019-08-24 13:41:17
146
270
37
5
Colíder
진섭지섭
#9LYQPGPV
12 5 144
2019-08-24 17:07:03
198
680
38
1
파프
#P2U0LCCL
12 5 140
2019-08-23 23:49:36
20
200
39
1
ㅎㅎ
#PL8JU889
11 5 084
2019-08-23 10:59:40
354
360
40
1
돈가스
#2PYQUVL09
12 5 064
2019-08-20 08:54:23
20
0
41
1
쥬디갓
#29R8RVGC9
12 5 056
2019-08-24 15:05:57
667
560
42
1
mw
#8UR9LJ20
13 5 034
2019-08-24 09:49:09
110
240
43 헤이즈
#2U2YVPQGJ
12 4 895
2019-08-24 13:11:46
10
0
44
3
Lider
뚱정욱
#RPYLJJ0U
13 4 856
2019-08-24 18:24:59
350
200
45
1
ShinHyeong
#2J0GV2QYY
13 4 813
2019-08-24 15:55:47
134
320
46
1
대모산
#2UUVQG0RQ
12 4 812
2019-08-21 23:28:05
0
40
47
1
Ancião
비용절감
#PJ9C9RPY
13 4 811
2019-08-18 11:21:51
0
0
48 Ice Wizard
#2Q08LUQRJ
12 4 733
2019-08-17 00:48:41
0
0
49 슈퍼마켓봉지
#229JL8LCY
12 4 658
2019-08-19 12:23:38
20
40
50 Colíder
터치마이BORA
#RJGVUJ0R
13 4 001
2019-07-21 23:44:48
0
0

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord