Cloud9

#C8GULC

53 835

50 / 50

🇰🇷클라우드 나인,Since 16.03, 남녀노소 모두모여요/장로승급(지원1000,트로피1위)/정기 클랜토너먼트/클랜전 필참(수집일 참여시 3회필수)/3회연속 클전불참시 추방!

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 53 835
Troféus necessários 5 000
Líder do clã 클라우드 씨브
Alcance de troféus 4 001 – 5 801
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 13 010
Anciões 12
Colíderes 10
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1
1
노을
#2CCLJ28UR
12 5 801
2019-11-14 11:24:58
182
280
2
1
Ancião
씨브레
#JGGRVUJ
13 5 754
2019-11-14 21:46:36
290
210
3
7
복숭
#208JC9JLP
13 5 641
2019-11-14 11:06:26
106
280
4
3
Colíder
클라우드Green
#28RQLC0Y
13 5 606
2019-11-14 21:49:55
699
400
5
1
Ancião
민초희
#2PPJUPV0
13 5 532
2019-11-14 19:47:55
238
360
6
3
Colíder
아오이 소라
#29RRURJRY
13 5 524
2019-11-14 21:11:22
820
400
7
2
Colíder
클라우드 희야
#Y98R9LUV
13 5 520
2019-11-14 15:28:52
652
400
8
4
Colíder
Triple
#RLLR092Q
13 5 504
2019-11-14 13:58:07
406
400
9
5
봄사랑벗고빨고
#JVC0RPCY
13 5 454
2019-11-14 08:28:38
80
0
10
10
Ancião
솜망치
#892CULRU
13 5 407
2019-11-14 14:10:13
374
280
11
3
Colíder
hahamaha
#PY9P9UCP
13 5 402
2019-11-14 22:17:06
364
400
12
1
Ancião
딱궁
#PL2R20LJ
13 5 397
2019-11-14 22:17:15
793
450
13
3
Colíder
클라우드다알
#2RYPU8RP
13 5 375
2019-11-14 16:32:35
280
320
14
2
Ancião
Deuker
#8YQRU0RL
13 5 349
2019-11-14 14:14:34
294
320
15
2
김도끼
#GJ9J0RGG
12 5 325
2019-11-14 20:10:21
190
320
16
2
Ancião
charlie
#8GUCR0QY
13 5 322
2019-11-14 15:54:48
234
440
17
15
하창봉펜클럽
#82CL22CGP
13 5 306
2019-11-14 13:17:55
110
200
18
6
Ancião
Yongkao
#2PY0ULPVG
13 5 302
2019-11-14 16:12:56
286
240
19
10
Lider
클라우드 씨브
#8QYCV22U
13 5 300
2019-11-14 14:00:32
538
360
20
3
Ancião
longforvictory
#80QUCJJPR
13 5 285
2019-11-14 22:10:17
478
360
21 Ancião
킹스랜딩
#2VGCQ9Y8
13 5 273
2019-11-14 15:30:25
746
440
22
5
벙갈
#9CGQRCGP
13 5 260
2019-11-10 13:48:59
0
0
23
8
댐딜용
#Y898LV9P
12 5 259
2019-11-14 15:07:47
340
280
24
5
Colíder
Foker
#RGV2CU2V
13 5 254
2019-11-14 15:23:42
132
280
25
3
봄 춘
#GGC2CPGV
13 5 232
2019-11-14 21:47:30
260
360
26 도오미이노오
#22J0LL0G8
13 5 214
2019-11-14 12:32:40
158
200
27
5
romeo
#CQQ0CR00
12 5 213
2019-11-14 22:17:36
440
440
28
1
Ancião
구스따뚜
#GL9G22V
13 5 210
2019-11-14 14:02:08
388
320
29
4
Colíder
다문화가정
#P0R80R90
13 5 184
2019-11-14 14:48:11
148
200
30
3
twicedahyun
#29GYL9J0Y
12 5 177
2019-11-14 00:04:20
8
160
31
1
Trepid
#PR2YY2PC
12 5 140
2019-11-14 06:10:22
88
200
32
7
oppasalsal
#8CQ00YQG
11 5 085
2019-11-14 21:37:14
362
440
33
1
귀파이어
#2GUYRC0YL
12 5 077
2019-11-14 16:20:46
148
280
34
3
peter
#28JQ2VLRU
13 5 064
2019-11-14 10:01:07
306
280
35
2
한국
#GLUQU00V
12 5 032
2019-11-14 09:21:53
76
160
36
1
얼음마법사
#2YUGLPQ0R
13 4 982
2019-11-14 09:41:26
234
0
37
1
Colíder
윤준
#YJY892CU
13 4 955
2019-11-14 05:06:21
126
280
38
1
Ancião
오태호
#298QQ990L
13 4 953
2019-11-14 14:15:28
258
280
39
1
Ancião
미츠하
#R0UPVC8R
11 4 924
2019-11-14 15:23:24
542
480
40 상코미막내
#8U2GQCRJP
12 4 900
2019-11-14 14:59:40
58
200
41 박장한
#2UJJQCYCV
12 4 748
2019-11-14 13:16:25
266
240
42 천살마제
#8P80JLPR8
12 4 713
2019-11-14 16:07:56
72
400
43 불타는 칠리
#GLLYLPU0
13 4 706
2019-11-14 07:20:48
124
200
44 김사장1
#9YQG98U0L
11 4 685
2019-11-14 09:57:58
98
80
45 게임중임
#28Y2GCGU
12 4 561
2019-11-14 22:06:55
128
230
46 HogRiderrrrrrrr
#2G9RGCQVQ
13 4 561
2019-11-13 17:45:58
40
40
47 mayday
#R2GRQPC0
12 4 526
2019-11-14 09:56:45
10
0
48 imLegenDairy
#89PQU8LCP
12 4 400
2019-11-13 07:35:49
20
80
49 지쟈스
#2UJQ8GVV2
13 4 283
2019-11-12 23:46:32
20
40
50 Colíder
안군
#9GVQYU9
12 4 001
2019-10-15 06:12:43
0
0

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord