ΛΑ ΚΟΚΑ ΝΟΣΤΡΑ

#9P9UR

52 488

47 / 50

Αντέχεις την πίεση? Αν ναι μπήκες αν όχι βγήκες trollers και spammers ⛔️

At war! 8 / 29 battles remaining! Ends: 2019-06-25 09:33:40

Data for the last 10 wars

2019-06-23 09:23:32 -9
28 participants War Collection
Nick 2/2 892 2/3
Dimitra Missed! 280 1/3
samo1926 1/1 1190 2/3
mantis 1/1 297 1/3
Monk 0/1 297 1/3
<Tol_Koum> Missed! 595 1/3
_.dxmxtrxs._ Missed! 1400
2019-06-21 09:13:20 -92
27 participants War Collection
fortnite gamer 0/1 280 1/3
allitsia Missed! 297 1/3
Dimitra 0/1 280 1/3
Helioc Missed! 840 2/3
thanatos Missed! 1400
anifas Missed! 1400
Supercell Missed! 1400
frits 0/1 594 2/3
DARKLORD Missed! 280 1/3
2019-06-19 07:00:01 -93
28 participants War Collection
anifas Missed! 1400
fortnite gamer Missed! 280 1/3
samo1926 0/1 595 1/3
ser Mike 1/1 892 2/3
2019-06-17 06:21:23 +64
29 participants War Collection
ZAPS-ZERO Missed! 1400
anifas Missed! 1400
⚔️PizDi3ts☠️⚔️ 1/1 297 1/3
Monk 0/1 594 2/3
mantis 0/1 595 1/3
fortnite gamer 1/1 280 1/3
samo1926 1/1 297 1/3
ser Mike 0/1 297 1/3
2019-06-15 05:26:09 +116
27 participants War Collection
chris Missed! 1400
allitsia 1/1 595 1/3
Nick 0/1 560 1/3
samo1926 1/1 892 2/3
alexpanahs 1/1 1120 2/3
Kaushik Missed! 560 2/3
anifas 1/1 1120 2/3
⚔️PizDi3ts☠️⚔️ 1/1 594 2/3
Antonissj Missed! 1189
2019-06-13 05:20:44 -93
28 participants War Collection
orfekios 0/1 560 1/3
Monk 0/1 560 2/3
Antonissj 0/1 594 2/3
fortnite gamer 0/1 560 1/3
chris Missed! 1120
allitsia 0/1 594 2/3
samo1926 Missed! 595 1/3
<Tol_Koum> 0/1 297 1/3
2019-06-11 05:14:31 -94
25 participants War Collection
sam Missed! 1680
Dimitra 0/1 280 1/3
samo1926 Missed! 297 1/3
alexpanahs 0/1 560 1/3
Helioc Missed! 1120
fortnite gamer 0/1 560 2/3
anifas 0/1 280 1/3
⚔️PizDi3ts☠️⚔️ Missed! 280 1/3
¤TheUnforgiven¤ Missed! 1680
<Tol_Koum> 0/1 297 1/3
Antonissj 1/1 595 1/3
Haki Missed! 1400
2019-06-09 05:01:04 +61
25 participants War Collection
anifas Missed! 1120
⚔️PizDi3ts☠️⚔️ 0/1 560 2/3
TOLIS 0/1 1120 2/3
<Tol_Koum> 0/1 892 2/3
DARKLORD 0/1 280 1/3
mantis 0/1 892 2/3
alexpanahs 1/1 840 2/3
2019-06-06 21:07:11 +65
30 participants War Collection
orfekios Missed! 1120
fortnite gamer 1/1 560 2/3
samo1926 Missed! 1120 2/3
alexpanahs 1/1 560 2/3
⚔️PizDi3ts☠️⚔️ Missed! 1120 2/3
Monk 1/1 280 1/3
Madboy 1/1 560 1/3
pavlan Missed! 1400
2019-06-04 21:02:53 -93
30 participants War Collection
ÕŔESTI$ 0/1 1120 2/3
orfekios 0/1 560 1/3
Monk 0/1 297 1/3
TOLIS 0/1 560 1/3
Madboy 0/1 560 1/3
<Tol_Koum> 0/1 595 1/3
anifas 1/1 595 1/3
projimis6 0/1 280 1/3
sam 0/1 280 1/3
alexpanahs 0/1 560 2/3
Naughty War Collection
Nick
2019-06-23 2/2 892 2/3
2019-06-15 0/1 560 1/3
Dimitra
2019-06-23 Missed! 280 1/3
2019-06-21 0/1 280 1/3
2019-06-11 0/1 280 1/3
samo1926
2019-06-23 1/1 1190 2/3
2019-06-19 0/1 595 1/3
2019-06-17 1/1 297 1/3
2019-06-15 1/1 892 2/3
2019-06-13 Missed! 595 1/3
2019-06-11 Missed! 297 1/3
2019-06-06 Missed! 1120 2/3
mantis
2019-06-23 1/1 297 1/3
2019-06-17 0/1 595 1/3
2019-06-09 0/1 892 2/3
Monk
2019-06-23 0/1 297 1/3
2019-06-17 0/1 594 2/3
2019-06-13 0/1 560 2/3
2019-06-06 1/1 280 1/3
2019-06-04 0/1 297 1/3
<Tol_Koum>
2019-06-23 Missed! 595 1/3
2019-06-13 0/1 297 1/3
2019-06-11 0/1 297 1/3
2019-06-09 0/1 892 2/3
2019-06-04 0/1 595 1/3
_.dxmxtrxs._
2019-06-23 Missed! 1400
fortnite gamer
2019-06-21 0/1 280 1/3
2019-06-19 Missed! 280 1/3
2019-06-17 1/1 280 1/3
2019-06-13 0/1 560 1/3
2019-06-11 0/1 560 2/3
2019-06-06 1/1 560 2/3
allitsia
2019-06-21 Missed! 297 1/3
2019-06-15 1/1 595 1/3
2019-06-13 0/1 594 2/3
Helioc
2019-06-21 Missed! 840 2/3
2019-06-11 Missed! 1120
thanatos
2019-06-21 Missed! 1400
anifas
2019-06-21 Missed! 1400
2019-06-19 Missed! 1400
2019-06-17 Missed! 1400
2019-06-15 1/1 1120 2/3
2019-06-11 0/1 280 1/3
2019-06-09 Missed! 1120
2019-06-04 1/1 595 1/3
Supercell
2019-06-21 Missed! 1400
frits
2019-06-21 0/1 594 2/3
DARKLORD
2019-06-21 Missed! 280 1/3
2019-06-09 0/1 280 1/3
ser Mike
2019-06-19 1/1 892 2/3
2019-06-17 0/1 297 1/3
ZAPS-ZERO
2019-06-17 Missed! 1400
⚔️PizDi3ts☠️⚔️
2019-06-17 1/1 297 1/3
2019-06-15 1/1 594 2/3
2019-06-11 Missed! 280 1/3
2019-06-09 0/1 560 2/3
2019-06-06 Missed! 1120 2/3
chris
2019-06-15 Missed! 1400
2019-06-13 Missed! 1120
alexpanahs
2019-06-15 1/1 1120 2/3
2019-06-11 0/1 560 1/3
2019-06-09 1/1 840 2/3
2019-06-06 1/1 560 2/3
2019-06-04 0/1 560 2/3
Kaushik
2019-06-15 Missed! 560 2/3
Antonissj
2019-06-15 Missed! 1189
2019-06-13 0/1 594 2/3
2019-06-11 1/1 595 1/3
orfekios
2019-06-13 0/1 560 1/3
2019-06-06 Missed! 1120
2019-06-04 0/1 560 1/3
sam
2019-06-11 Missed! 1680
2019-06-04 0/1 280 1/3
¤TheUnforgiven¤
2019-06-11 Missed! 1680
Haki
2019-06-11 Missed! 1400
TOLIS
2019-06-09 0/1 1120 2/3
2019-06-04 0/1 560 1/3
Madboy
2019-06-06 1/1 560 1/3
2019-06-04 0/1 560 1/3
pavlan
2019-06-06 Missed! 1400
ÕŔESTI$
2019-06-04 0/1 1120 2/3
projimis6
2019-06-04 0/1 280 1/3

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord