Nice strategy +

#9P90GYLY

56 432

50 / 50

Since 2018 05.03 Nice Strategy (+)기 Clan. 열심히 활동해주세요~ ⚡최트 5600+전쟁일 60승이상! NS (본기 +기, X기) 운영중! 지원 800이상 장로! RoyaleAPI.com

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Apenas com Convite
Pontuação do clã 56 432
Troféus necessários 5 000
Líder do clã 강스비
Alcance de troféus 4 918 – 6 136
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 11 280
Anciões 14
Colíderes 2
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Lider
강스비
#PQCCPYGYR
13 6 136
2019-08-21 15:45:00
556
200
2
1
Ancião
최강롯데
#8JUUU2RYQ
13 6 022
2019-08-21 15:51:51
824
310
3
1
리리링
#PJU9988P
13 5 892
2019-08-21 14:33:17
110
320
4
2
Ancião
Swift
#2QGQ0UUCP
13 5 796
2019-08-21 14:15:02
260
360
5
4
Ancião
나도못한다
#8JVV9JV9C
13 5 771
2019-08-21 16:00:53
408
280
6
1
Ancião
anarchy7
#2PJLP0J2
13 5 736
2019-08-21 16:09:38
240
270
7
3
Ancião
FC.B
#2Y22PPQL
13 5 704
2019-08-21 14:10:57
410
280
8
3
완용
#80L20JRCG
12 5 683
2019-08-21 15:46:48
58
200
9
3
Ancião
나잘못한다
#2VUVQ8Q0P
13 5 683
2019-08-21 15:53:15
206
240
10 하야
#8G9UYVLJ9
13 5 679
2019-08-21 09:53:54
40
80
11
3
Ancião
Devil Crew
#2CU22Q80L
13 5 674
2019-08-21 15:13:46
286
200
12
1
Ancião
#567ACE
#880R2P2GG
13 5 650
2019-08-21 15:08:01
156
240
13
1
518콜라
#2VRUGGCPQ
13 5 632
2019-08-21 11:26:48
120
120
14
3
뭐야이거생각나는닉네임이없다
#9RG90RP9
13 5 617
2019-08-21 14:46:48
80
200
15 지티알은사랑입니다
#9RCJGU2R
13 5 582
2019-08-21 13:49:51
108
240
16 후니님
#9PUUR2902
12 5 554
2019-08-21 11:43:10
90
200
17 Ancião
❄Meditation❄
#2YG2P2URP
13 5 547
2019-08-21 08:19:24
184
160
18
10
짱가
#8YU98RPYG
12 5 544
2019-08-21 13:43:52
110
120
19
1
Colíder
☠Black Shadow☠
#2YL2YCLL2
13 5 521
2019-08-21 14:07:20
398
160
20
1
박기훈
#2JYQP00QV
12 5 519
2019-08-21 15:41:36
348
320
21
6
park
#9UR29RC0
13 5 491
2019-08-21 15:12:44
218
240
22
4
M͙a͙e͙c͙h͙e͙r͙
#QLV2GLLP
13 5 490
2019-08-21 12:10:13
126
120
23
6
앙재준때밀어
#2JYRVRJ29
12 5 490
2019-08-21 15:04:55
168
120
24
2
박정현
#2JP2GJ9Y
13 5 472
2019-08-21 15:21:02
160
240
25
2
Ancião
부천띨띨이
#8QQGLVY9V
13 5 471
2019-08-21 15:43:58
398
320
26
8
꧁☆ACHEFOA YT☆꧂
#9YL99VLQ2
12 5 470
2019-08-21 13:50:03
248
200
27
6
엠피찡
#8Y9LC90UJ
13 5 469
2019-08-21 15:11:17
100
280
28
3
남자는물리학
#V0PGYCJ2
13 5 469
2019-08-21 14:23:55
234
350
29
9
Colíder
Golem User
#CUL2LJPJ
12 5 459
2019-08-21 14:12:52
540
360
30
6
맘맘
#UJU22PLY
13 5 420
2019-08-21 14:25:01
90
280
31 무빗무빗
#2YPLQYVY9
13 5 409
2019-08-21 15:34:18
140
200
32
2
Ancião
오건건
#VR8RPG20
12 5 409
2019-08-21 08:01:08
238
310
33
3
호그라이더
#228Q8J8P9
12 5 400
2019-08-21 13:19:32
20
240
34
1
빽사장
#P9VJVUCUC
12 5 387
2019-08-21 15:21:20
158
320
35 Ancião
라이
#2GCJLLJYQ
13 5 355
2019-08-21 15:46:38
354
320
36
4
이길거에요
#20UCJQQRP
12 5 346
2019-08-21 14:37:41
324
320
37
2
pan
#QVLG9RR0
12 5 310
2019-08-21 08:33:41
264
280
38
1
U.F.C
#22LQGCPQL
12 5 307
2019-08-21 10:35:24
80
40
39
10
Ancião
선생
#2Y2VV88P9
12 5 306
2019-08-21 15:41:11
288
200
40
2
~얏스오~
#8QP9GGV2
12 5 297
2019-08-21 15:08:56
56
320
41
1
쪼개지마개야
#GUU8Q2JV
13 5 205
2019-08-21 04:41:41
40
40
42
1
❄Mr.姜❄
#90Q299JJ8
12 5 200
2019-08-21 13:05:39
546
320
43
1
김준모
#PLY8V8P
13 5 167
2019-08-19 12:55:24
0
0
44
4
딱성
#92GPU2YUU
12 5 122
2019-08-21 14:51:14
184
200
45
2
gangphago
#2GRGLYGUV
13 5 090
2019-08-21 07:47:13
30
80
46
2
Ancião
DOTTY
#JYCRQPC9
12 5 084
2019-08-21 16:19:41
788
320
47
2
ɢᴏᴅᴘᴀʀᴋʏ⚡
#R0V0Q8UJ
13 5 026
2019-08-21 08:10:53
148
160
48
2
또또랑맹수랑
#2YVUL8Q0
13 5 011
2019-08-21 12:36:35
180
280
49
2
GD
#2J02VC80P
13 5 006
2019-08-21 15:40:39
80
200
50 망고링고
#9GLYVPPJQ
10 4 918
2019-08-21 11:44:23
88
120

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord