Korea3060

#9L8QC8G2

55 148

50 / 50

30살 이상 가입신청! 성의없는 신청 거절[성인인증시스템도입중] 일요일 기준❤️공대:정모1회⬆️지원1200⬆️공헌⬆️❤️장로:지원800⬆️❤️지원100⬇️추방!❤️클전참여 자유 단 카드수집후클전 필 참! 불성실한분 예고없이 추방!

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Apenas com Convite
Pontuação do clã 55 148
Troféus necessários 5 300
Líder do clã FOREVER
Alcance de troféus 4 422 – 6 002
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 22 060
Anciões 11
Colíderes 5
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1
4
예린아빠
#P8JCQ2L2
13 6 002
2019-08-17 10:34:41
578
0
2
2
Ancião
TopSpin
#PQ0JQUGJ
13 5 973
2019-08-17 11:07:32
769
560
3 Lider
FOREVER
#2P220RRCP
13 5 901
2019-08-17 10:59:52
1111
640
4
3
Ancião
원두아빠
#92CP8UUQY
13 5 828
2019-08-17 09:53:07
990
0
5
1
Colíder
예린나원
#QJJ0QRLU
13 5 681
2019-08-17 10:56:59
660
0
6
3
Ancião
벼에서쌀을
#UJ00RLRJ
13 5 678
2019-08-17 09:47:57
246
480
7
3
Colíder
NIGHT FLIGHT
#2Y9JCRCG2
13 5 615
2019-08-17 10:42:25
724
600
8 지우아빠
#8808VQQ9Q
13 5 607
2019-08-17 08:02:18
0
0
9
2
Sinner
#8Q0RL2UY
13 5 596
2019-08-17 10:17:57
336
480
10
1
Ancião
은슬아빠
#8YGY9LUG
13 5 588
2019-08-17 10:13:10
1038
560
11
1
아영아빠
#200LC0V9G
13 5 551
2019-08-17 10:03:28
630
440
12
1
둡둡
#Y0GQQLGG
13 5 533
2019-08-17 10:13:09
436
600
13
4
Colíder
♥️시은심쿵♥️
#9QGYGY2G8
12 5 482
2019-08-17 11:00:10
1612
680
14 제국
#PLPPCR02
13 5 447
2019-08-17 07:19:41
336
480
15 Ancião
안토니오문
#2PGPR99JJ
13 5 439
2019-08-17 10:40:41
834
560
16 ✨SangWook.LEE™✨
#8JRCY0Q2
13 5 438
2019-08-17 10:13:05
152
470
17
1
leo
#QV99QPR
13 5 424
2019-08-17 08:20:31
292
440
18
9
Colíder
devil
#PY299YV2
13 5 401
2019-08-17 11:07:17
888
600
19 Ancião
⚔멋짱이썽이⚔
#9Q9YYYUGQ
12 5 352
2019-08-17 11:08:31
638
680
20 teenyweenyPEKKA
#8L89JVRY
13 5 338
2019-08-17 10:43:54
660
480
21
2
Ancião
시안아빠
#889YJVGC
13 5 320
2019-08-17 07:20:41
474
400
22
2
KoReA_K
#2CRL92C2
12 5 315
2019-08-17 07:58:36
144
240
23
3
백야드의 마법사
#PLJUPRYV
13 5 290
2019-08-17 08:01:12
290
640
24
2
PlanC
#PYYCLLJQP
12 5 275
2019-08-17 05:00:46
264
640
25
5
Ancião
심플레
#P090JL92V
12 5 258
2019-08-17 09:25:47
550
640
26
5
요티
#8RVUL0LG
13 5 238
2019-08-17 10:08:05
390
480
27
2
KoreanPsycho
#28YRP0PC
11 5 217
2019-08-17 11:10:49
237
360
28 gogoplay
#8VYCYL2QU
12 5 204
2019-08-17 07:57:21
263
440
29 kiss
#P2GQ9G8Y
11 5 195
2019-08-17 08:39:01
180
440
30
2
Ancião
Olivia
#99LU0LPL
13 5 176
2019-08-17 05:12:01
76
280
31 sherLock
#RQLLY80
13 5 167
2019-08-16 18:47:35
98
160
32
3
♡성이아빠♡
#298YUJCGP
11 5 165
2019-08-17 04:32:50
212
480
33
5
위도우럭
#2Q0Y22VGV
13 5 138
2019-08-17 11:17:27
648
520
34
1
지금 내 마음 신라
#VC9902LL
12 5 114
2019-08-17 10:44:01
126
640
35
1
loney_YDG
#9QRLGCCPP
12 5 102
2019-08-17 10:46:06
184
440
36
3
Ancião
Pool
#9VGR8RQG
13 5 084
2019-08-17 09:21:00
296
320
37
5
Colíder
☆COOL☆
#808GJPRV
13 5 037
2019-08-17 10:04:55
194
280
38
1
love
#PYU90YPU
13 5 031
2019-08-17 09:13:54
324
480
39
3
푸랑이
#8PCVRQ2V9
11 5 012
2019-08-17 09:01:49
234
440
40 순간을 지배할까?
#CR8JCV0C
12 5 001
2019-08-16 17:43:12
186
480
41
3
클라우드
#2909VQ2Y8
11 4 987
2019-08-17 10:56:38
134
400
42
1
서울아리랑
#9U2C8YU
13 4 987
2019-08-17 10:57:26
614
440
43 김범서
#8L98YPVJP
12 4 958
2019-08-17 11:05:36
310
360
44
2
✨Mr.姜✨
#9VU9Y0888
11 4 926
2019-08-17 11:16:53
879
640
45 클레시로얄
#VPGRQJYU
11 4 921
2019-08-17 10:28:52
30
0
46
38
Ancião
서연아빠
#2UC28GYY
13 4 889
2019-08-17 11:15:48
874
640
47 veronica
#9V09VJQUQ
11 4 808
2019-08-17 04:13:30
40
120
48 child92
#8P988GCQG
12 4 793
2019-08-17 10:11:29
297
560
49 ❤️현정사랑❤️
#2U0VUYYR2
11 4 638
2019-08-17 11:14:35
166
640
50 영원히
#2GLCJY9GV
10 4 422
2019-08-17 00:41:08
186
280

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord