ART OF WAR

#9JVQ0YGC

52 229

49 / 50

Do your best in clan wars and donate. we strive to be the best clan. play hard and be promoted according to your donation

Admissão de clã
Membros 49 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 52 229
Troféus necessários 5 000
Líder do clã Roy
Alcance de troféus 4 593 – 5 861
Informações do clã
Localização Índia
Doações por semana 2 510
Anciões 6
Colíderes 20
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Colíder
ŔÆJĎĘĘP
#22YUU99CP
13 5 861
2019-08-19 13:24:21
146
80
2 S u N n Y
#YJ880GU
12 5 414
2019-08-19 13:26:24
40
80
3
1
GHOST
#2UR0YV8L
12 5 352
2019-08-19 13:15:18
16
80
4
3
PIYUSH
#2GQ9CUGY9
11 5 340
2019-08-19 08:40:07
30
40
5
3
Ancião
KING
#9YGLR8VQ9
12 5 331
2019-08-19 13:43:21
116
40
6
1
ReD HeArT
#JQ2CPQ8
13 5 325
2019-08-18 13:59:34
0
0
7
3
Colíder
ËÂĢŁĖ
#P8Y9L0Y80
12 5 322
2019-08-19 14:10:44
114
80
8
2
heath_pol05
#GQQ0PU8L
12 5 320
2019-08-19 11:43:19
40
40
9
2
The Legend
#2LVC0VJP2
12 5 301
2019-08-19 13:53:02
30
0
10
1
Lider
Roy
#990809PCC
12 5 281
2019-08-19 13:53:21
142
80
11
9
HIREN.K
#29GJYQ98
12 5 239
2019-08-19 11:22:40
68
80
12
9
Colíder
Xo
#220RYLJC
13 5 213
2019-08-19 10:13:50
138
70
13
1
Colíder
JOKER
#82JQRU9G8
12 5 207
2019-08-19 12:01:40
68
80
14
1
Omdeep
#PPPP20808
10 5 172
2019-08-19 12:38:36
18
80
15
1
Colíder
Dart chotobhai
#99QUV0VRP
13 5 170
2019-08-19 14:13:49
296
80
16
3
Star man
#YCJLJVJY
12 5 169
2019-08-19 08:45:27
8
40
17
2
Raja Jee
#2RRUQ8V0P
12 5 155
2019-08-19 08:22:05
66
80
18
2
Colíder
100nu
#8JPV9LRPL
12 5 136
2019-08-19 13:31:39
66
80
19
1
Colíder
gabbar
#2Q2Y28C80
11 5 134
2019-08-19 14:11:28
40
80
20
3
venam
#9YL2LY0LJ
11 5 133
2019-08-19 12:52:05
62
40
21
3
Colíder
x-man
#9CJRLVRCQ
12 5 096
2019-08-19 14:00:36
96
80
22
3
Colíder
unwanted 1
#R22YU2VY
13 5 093
2019-08-19 05:44:11
27
0
23
9
Colíder
Master SD
#PLV9Y9CLC
10 5 092
2019-08-19 11:32:24
44
40
24
2
MYNAMEISABCDAN
#PJ0LV20C
12 5 090
2019-08-19 06:58:51
0
0
25
6
Lord Voldemort
#V9Y8CQ98
11 5 088
2019-08-19 13:53:33
38
80
26
3
Ancião
Anuvab07
#99U2UV82G
12 5 086
2019-08-19 03:23:01
36
40
27
5
Colíder
shimish
#2UUUYRL9V
12 5 086
2019-08-19 10:55:59
20
40
28
7
¥ Wolverine ¥
#20RJP2P
12 5 081
2019-08-19 14:13:53
46
40
29
1
Colíder
KO
#9VUYU2QG8
11 5 068
2019-08-19 08:10:17
38
40
30
6
Godfather
#88YGCJ2V
11 5 061
2019-08-19 12:14:41
8
40
31
2
istiyaq
#U8RJ888Q
11 5 045
2019-08-19 08:51:11
26
40
32
5
ash
#9Q20UQC9U
11 5 037
2019-08-19 11:04:40
1
40
33
3
Colíder
Dead pool
#28GJ0ULL
12 5 030
2019-08-19 07:43:11
60
40
34 kishore ari
#2Q0GVVGP8
11 5 007
2019-08-19 12:27:14
8
40
35
2
Redshift
#8UJLUY8GG
10 5 004
2019-08-18 17:22:51
0
0
36
3
Ancião
RoyP
#9QRUU8VU2
10 4 998
2019-08-19 10:38:10
0
40
37
2
Colíder
SharMaan
#22Y2CJRCU
12 4 984
2019-08-19 14:17:57
138
80
38 Colíder
C4
#9LJ0LRGJR
11 4 981
2019-08-19 12:23:10
94
80
39
2
Ancião
sandeep b
#80PGR9Q0R
11 4 981
2019-08-19 14:14:38
64
80
40
2
Ancião
•ImOrTaL•
#9LUQP9QYQ
11 4 981
2019-08-19 13:32:08
124
80
41
1
Colíder
somdutta
#20LL02GJJ
11 4 925
2019-08-18 17:49:38
0
0
42
8
sameer
#9200YY0CJ
12 4 923
2019-08-19 14:09:48
0
0
43 Colíder
DarkMatter
#89Q8YVGLU
12 4 828
2019-08-19 13:57:36
16
40
44 WOLF
#2299YQJV
11 4 797
2019-08-19 08:05:53
0
80
45 #[email protected]@zB0$$™©®
#289JJVUJ2
10 4 777
2019-08-19 14:12:16
20
0
46 Colíder
Cruel King
#8QG00U28
12 4 756
2019-08-14 08:59:17
0
0
47 Ancião
krishna
#2PVLRQCGV
11 4 730
2019-08-08 11:55:51
0
0
48
1
Colíder
Ankita
#P0VCQY2V
11 4 625
2019-08-19 12:05:13
36
80
49
1
Colíder
KRATOS
#92GCGUCL
12 4 593
2019-08-19 12:26:55
28
80

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord