Burning

#9J909YRP

55 924

48 / 50

🔶️Team Burning🔶️ [⭐클랜 가입조건⭐] 🏆5600+ 🏰킹타워 12+ ⚔클랜전 승리수 60승+ [☎️클랜 가입문의☎️] 카카오톡 플러스 친구 - @Burning_Boom 🚫철새,비매너 사절 ✴2기:Boom

Admissão de clã
Membros 48 / 50
Tipo Apenas com Convite
Pontuação do clã 55 924
Troféus necessários 5 300
Líder do clã HolliS⚡
Alcance de troféus 3 452 – 6 146
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 3 200
Anciões 5
Colíderes 3
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Ancião
Hunter
#8GLJUR82V
13 6 146
2019-08-19 11:08:09
10
40
2 Ancião
준서
#2LG2CYYY
13 6 075
2019-08-19 23:23:56
168
120
3
1
Colíder
오렌지
#YV9LR2C
13 5 954
2019-08-19 17:52:24
38
80
4
1
Lider
HolliS⚡
#PCRQY2CQ
13 5 945
2019-08-19 23:23:08
202
120
5 Peace
#Q8V988
13 5 890
2019-08-19 14:48:11
18
40
6 흐규맨
#20YRC0LJU
13 5 853
2019-08-19 23:27:56
248
120
7
1
Ancião
the꽝양역
#2Y2JV2YPP
13 5 731
2019-08-19 23:04:19
130
80
8
1
태무란
#G2RC89P
13 5 726
2019-08-19 22:41:24
48
70
9
1
석민
#22CLLRQQG
13 5 711
2019-08-19 23:49:41
116
120
10
1
낙동강삼각주
#8YQGU89GJ
12 5 670
2019-08-19 16:14:59
68
80
11 Ancião
malfunkshun
#2C9QGJCCG
13 5 637
2019-08-20 00:30:14
224
120
12
2
skyyoung92
#V9VLGYJR
13 5 623
2019-08-20 00:26:42
38
120
13 DDDD
#YPJLQQ9G
12 5 619
2019-08-19 14:08:34
144
0
14
2
☆Mogun I Cho☆
#2VV28LR9G
13 5 604
2019-08-19 15:54:46
0
0
15
2
ĐuKe
#JPY0JPGV
13 5 601
2019-08-19 23:50:22
40
80
16 Supreme
#J0L2CCQJ
12 5 559
2019-08-19 14:17:17
0
40
17
1
연약한망치
#Y2QC9LVQ
13 5 502
2019-08-19 21:57:39
70
80
18 킹왕짱초보
#2Y9VV8V9Y
12 5 477
2019-08-20 00:47:10
88
120
19 브라움
#CRV82CC9
12 5 469
2019-08-20 00:38:29
110
60
20 성혁
#28UUR2VGJ
12 5 465
2019-08-19 15:08:54
38
80
21
6
돌체앤기비니
#2Y8JPV2Y
13 5 461
2019-08-20 00:36:38
284
120
22
1
정호찟밥
#2GLR2P8Y9
13 5 442
2019-08-19 23:01:57
90
120
23
1
CLASHROYALE
#2GJ00R02C
12 5 424
2019-08-19 16:12:53
40
80
24
1
WVW
#8LR09Q8U
13 5 421
2019-08-20 00:17:15
60
80
25
1
불사조Star
#YL9CLRUR
12 5 406
2019-08-19 22:36:37
30
80
26
1
NIGHT
#8GQRLRPP
13 5 405
2019-08-19 22:33:12
160
120
27
3
Ancião
Henry
#8QRRGVGRL
13 5 360
2019-08-19 15:30:37
10
30
28 Colíder
VTMN
#289G2VLYP
13 5 347
2019-08-19 23:22:50
88
80
29
1
이응
#PJQLYGLY
12 5 343
2019-08-19 14:00:21
20
40
30
3
ÐALYANG
#28C0U8LJL
12 5 310
2019-08-19 08:46:09
30
40
31
2
로얄신
#2RGPCVQVQ
13 5 258
2019-08-18 05:15:39
0
0
32
1
코마진
#28Y29PCJ8
12 5 230
2019-08-19 11:40:15
10
0
33
1
멈추지않는시계
#V2LQ9GQ0
12 5 173
2019-08-19 15:52:41
20
80
34
3
INFERNO
#2CLLJG98C
12 5 165
2019-08-19 14:42:00
0
80
35
2
Colíder
✨G_Aren✨
#9RGJR2G0
13 5 145
2019-08-19 13:51:27
18
40
36
2
건규
#80PPY89CL
12 5 127
2019-08-19 14:30:57
58
80
37
2
녹슨키위
#9Y8CQLUJU
12 5 108
2019-08-19 12:02:58
28
80
38
2
SkyMooN
#Y9JRV2L9
12 5 105
2019-08-20 00:14:22
122
120
39
3
빈집털이
#8YQGL9RR
13 5 073
2019-08-13 02:56:30
0
0
40
2
두다두다
#2JQ8R2JCY
13 5 034
2019-08-20 00:46:56
148
120
41
2
DDQ
#8JQVCQ0PV
12 5 032
2019-08-19 15:24:51
0
40
42
1
최유정♥
#YV0P8VV8
12 5 008
2019-08-20 00:25:42
18
0
43
1
천주헌
#VC2C89CQ
13 4 924
2019-08-19 22:02:38
40
80
44
1
Faker
#82VPQRPR
13 4 829
2019-08-19 13:16:59
30
40
45
1
⚡The 헌팅역⚡
#2VJ09JV9
10 4 619
2019-08-17 23:35:51
0
0
46
1
찐짜
#RGRQ09G
12 4 416
2019-08-19 23:29:56
98
80
47
1
박일우
#8LV8GRQVL
11 4 157
2019-08-17 23:35:13
0
0
48
1
Arena 11 애플큐브
#82Q2LPCQ8
9 3 452
2019-08-17 11:41:18
0
0

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord