KOREAN ROYAL

#9CQPQJVP

57 080

46 / 50

✨2018•09•29✨ 🇰🇷KOREA CLAN🇰🇷 ✨가입조건:⚔전쟁일50+ 전시즌 5600+✨ ✨가입문의:카톡🆔️khckhc0925✨ ✨ONLY KOREAN✨ 🚫매너중시, 분쟁×🚫

Admissão de clã
Membros 46 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 57 080
Troféus necessários 5 300
Líder do clã ☆P¥THAGORA$☆
Alcance de troféus 4 944 – 6 362
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 24 779
Anciões 8
Colíderes 5
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Colíder
0.0910/1000
#LCQQ0J2V
13 6 362
2019-08-25 21:34:45
940
840
2 jinnnnp
#2LQUVJ8L8
13 6 086
2019-08-25 15:19:34
860
640
3 WTKJH
#PP2CUQGG
13 6 072
2019-08-25 21:59:28
320
280
4
1
Ancião
민찬아빠
#2CLQ2YJCJ
13 6 059
2019-08-25 15:27:13
1449
800
5
1
태공
#2QYGQRQ92
13 6 029
2019-08-25 09:57:18
616
560
6 Colíder
!Hoon!
#882GCP8V9
13 5 985
2019-08-25 21:03:32
338
760
7 Colíder
gukhwa
#P2QG8P9J2
12 5 883
2019-08-25 22:19:36
1351
740
8 Colíder
감전된얼간이
#8LCJ9V8G
13 5 845
2019-08-25 15:56:45
1596
760
9
2
닐곰
#8P0Y0LYQ
12 5 821
2019-08-25 22:24:37
712
480
10 BurgunDy
#89PR89VC0
12 5 821
2019-08-25 16:51:06
912
650
11
2
[KOR]SARGE
#98R00P2P
12 5 804
2019-08-25 13:34:10
702
640
12
3
무사시
#YYU8PQQC
12 5 779
2019-08-25 11:58:08
468
560
13
1
오늘도..내일도意しい❤️
#2G9R8CVRL
13 5 737
2019-08-25 14:37:22
342
440
14
5
민방위훈련중
#L8P2GYGP
13 5 722
2019-08-25 22:04:55
402
640
15
2
상용
#YCQL8Y2P
13 5 718
2019-08-25 17:05:08
502
559
16
2
Lider
☆P¥THAGORA$☆
#22CL90JVQ
13 5 716
2019-08-25 22:19:02
1011
590
17
1
Ancião
\\^__^//
#9UQ2RJ9LR
12 5 714
2019-08-25 22:00:54
806
640
18
3
칭어랭랭 윙크남
#80LRLPGPC
12 5 713
2019-08-21 15:44:55
36
80
19
1
코카콜라
#GRGRVYU
12 5 663
2019-08-25 17:55:28
379
360
20
2
Zicril
#JVL02R0C
12 5 639
2019-08-25 16:35:27
362
360
21 fantasticfour
#U828P88Y
13 5 622
2019-08-25 22:14:56
352
470
22
4
Colíder
DERTH NOTE
#GG2LJCYJ
12 5 614
2019-08-25 11:14:17
442
440
23 Ancião
Saturnyoon
#99RGR298
13 5 600
2019-08-25 21:32:57
284
560
24
1
1st
#YJ802VC0
12 5 599
2019-08-25 16:02:23
876
720
25
1
비긴이계인
#UJUGCQL8
13 5 577
2019-08-25 09:12:40
147
360
26 미누
#8002YU2RL
12 5 460
2019-08-25 06:39:24
58
360
27 정지원
#2QPC2VPJJ
12 5 430
2019-08-25 09:27:29
262
480
28 Ancião
《초심》
#29YVC08VG
13 5 425
2019-08-25 21:33:45
806
760
29 낭만가가
#22R2PP8VY
13 5 384
2019-08-25 21:54:26
638
640
30 jarji넘버원
#VRVPL90C
13 5 382
2019-08-25 11:23:39
164
360
31 전설의수호신
#UGUYC0G0
11 5 370
2019-08-25 00:14:11
30
40
32 나나니나니너
#9G2RVC922
12 5 366
2019-08-25 07:49:48
257
360
33 Ancião
그나그나
#PLP92QPLC
12 5 356
2019-08-25 15:08:46
1028
640
34 강민석
#9LU8V0Q2C
11 5 311
2019-08-25 03:51:16
222
360
35 Ancião
☆­ Park™­ ☆
#PLGL80CL2
12 5 308
2019-08-25 21:31:09
968
800
36
2
Mercedes-Benz
#CQ9JR2LC
12 5 306
2019-08-25 14:25:37
404
600
37
1
세계공주
#2G9J0UQV9
12 5 306
2019-08-25 22:23:50
472
610
38
1
Ancião
SOYOU
#28992G000
12 5 271
2019-08-25 22:01:30
631
640
39
1
카무이
#P2YLYJ9YP
11 5 188
2019-08-25 16:00:45
363
760
40
3
혼모노
#80RUCYP28
13 5 187
2019-08-25 13:04:33
138
160
41
2
Jay
#G2QJRVJU
12 5 166
2019-08-25 14:10:45
657
400
42
1
Ancião
qqqql
#P2C0QYUV0
12 5 120
2019-08-25 15:40:52
458
760
43
1
ZERO
#2PRCP8C8Y
12 5 090
2019-08-25 11:17:31
28
160
44 더워
#8QR9CG99
12 5 006
2019-08-25 01:29:53
234
360
45 이상한 나라의 앨리스
#89RY9YYG2
11 4 981
2019-08-25 15:06:53
46
640
46 정빔
#JCUP2J9L
12 4 944
2019-08-24 10:50:28
16
160

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord