القيادات العليا

#8P2V0PLG

41 956

47 / 50

مرحبا😃اهم شي تشارك بالحرب🙂تتبرع لأعضاء القبيلة😊الترقية تمنح ولا تطلب😉تغيب عن القبيلةاسبوع تطرد🙃الزحف والسب ممنوع🤭

Admissão de clã
Membros 47 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 41 956
Troféus necessários 2 600
Líder do clã kadem
Alcance de troféus 2 494 – 5 057
Informações do clã
Localização Iraque
Doações por semana 988
Anciões 35
Colíderes 2
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 يوتشيها مادارا
#PC20UPUU
11 5 057
2019-11-21 17:42:20
60
58
2 monster
#8GY888JG
11 5 010
2019-11-21 20:16:32
50
0
3
1
JOKER
#9RR80C88J
10 4 579
2019-11-22 00:05:54
274
10
4
1
Ancião
محمد صادق
#28G0LVRGC
11 4 540
2019-11-22 00:29:11
68
120
5
1
Ancião
ماعدكم وفة بعد
#2CLVL9U28
10 4 456
2019-11-03 20:05:47
0
0
6
1
توتة توتة
#20JYRGCRY
11 4 417
2019-11-20 15:03:38
30
40
7
1
Ancião
GK_GGOST
#PYVQUYLYV
10 4 402
2019-11-18 18:25:49
2
40
8 Ancião
korasoft
#YGUU8PVVU
8 4 391
2019-11-21 19:12:00
38
60
9
2
Ancião
مخاوي الموت
#YQR2Y0LC0
9 4 380
2019-11-03 20:02:13
0
0
10
1
Ancião
PRINCESS ROYALE
#28RQLCQ82
11 4 328
2019-10-18 18:55:38
0
0
11
1
Ancião
رعد الشمال
#CJRLVVRV
11 4 315
2019-11-21 18:35:18
28
40
12
1
Ancião
Muslim
#PQV2092GG
10 4 292
2019-11-19 14:39:34
0
0
13
1
H_8♥¡
#29J9V29JG
12 4 279
2019-10-28 14:32:36
0
0
14
1
Ancião
ايهاب الجميلي
#9Y0CYQCG
11 4 260
2019-11-21 16:15:16
108
150
15
1
Ancião
صنديد
#9R0UVPYJL
9 4 257
2019-11-19 13:10:49
0
0
16
1
Ancião
ahmadaleraqe
#89GPJGQQ9
11 4 230
2019-10-19 23:39:32
0
0
17
1
Colíder
عطر الياسمين
#2VU0Y9LC9
11 4 227
2019-11-02 16:02:12
0
0
18
1
Ancião
الحطاب
#8PQ9YVQU2
10 4 186
2019-11-03 08:56:05
0
0
19
1
Ancião
noor
#2888CPU99
11 4 161
2019-11-15 13:36:10
0
0
20
1
Ancião
Yusuf-Alkhafaje
#UCURP88
10 4 096
2019-10-29 11:16:26
0
0
21
1
Colíder
بنوته كشخه
#9VPQ028YY
11 4 085
2019-11-04 12:01:00
0
0
22
1
Ancião
سجاد الخفاجي
#Y2RG0RUVJ
9 4 056
2019-10-15 11:45:55
0
0
23
1
juan
#90PGYQCPQ
10 4 055
2019-11-20 04:10:04
10
0
24 Ancião
انہوسہهے کہردشے
#PUQ0VPC
10 4 044
2019-11-21 16:16:37
86
150
25
2
Ancião
خالد القناص
#92GLUQ2Y
11 4 036
2019-11-19 19:16:14
0
0
26
1
Ancião
عاشقه الليل
#80V2C9U0G
10 4 009
2019-11-02 11:18:45
0
0
27
1
Ancião
Spiderman
#80QYCUPUQ
10 4 001
2019-09-24 14:07:45
0
0
28
1
Arena 12 Ancião
mustafa
#8QRRG9LP9
10 3 874
2019-10-16 11:46:10
0
0
29
1
Arena 12 Ancião
₩الهيبة₩
#YPV9CULLG
8 3 835
2019-10-16 12:43:46
0
0
30
1
Arena 12 Ancião
محمد
#YYG9GUY2J
9 3 636
2019-10-31 18:52:06
0
0
31
1
Arena 12 Ancião
زين
#9PCLGUUC
9 3 634
2019-09-26 21:42:55
0
0
32
1
Arena 11 باقر واءل
#YQLGPPJQG
8 3 533
2019-11-21 17:03:51
86
80
33
1
Arena 11 Ancião
سيف النار
#9RR0829YJ
9 3 475
2019-09-18 19:46:36
0
0
34
1
Arena 11 Ancião
الزعيم
#2898RYVQ9
10 3 344
2019-10-23 21:44:58
0
0
35
1
Arena 11 Ancião
sam chaves
#82U9CRPVU
11 3 315
2019-11-21 02:28:51
108
130
36
1
Arena 10 حسن
#U200VGYR
7 3 235
2019-11-16 06:08:03
0
0
37
1
Arena 10 Ancião
مدمر الجدار
#P2LVCUQ2Q
9 3 197
2019-10-31 21:48:40
0
0
38
1
Arena 10 Lider
kadem
#2089JLR9Q
10 3 154
2019-10-29 10:41:16
0
0
39
1
Arena 10 Ancião
ياسين
#P2QVCGV99
7 3 117
2019-10-02 16:59:17
0
0
40
1
Arena 10 Ancião
bassam
#Y8JQ2CG
12 3 028
2019-11-21 20:10:59
0
30
41
1
Arena 9 Ancião
shams
#9CQGL00J2
10 2 783
2019-10-31 18:37:15
0
0
42
1
Arena 9 Ancião
مؤمل
#Y02JQV8UG
7 2 725
2019-10-03 21:45:58
0
0
43 Arena 9 املي بالله
#9RC0G00PV
10 2 700
2019-11-21 23:45:39
0
0
44
1
Arena 9 Ancião
لورد علوش
#9L9GJYU02
8 2 680
2019-09-27 16:10:19
0
0
45
1
Arena 9 Ancião
عمار
#2QJQL2QCL
9 2 638
2019-09-22 19:08:43
0
0
46
1
Arena 9 Ancião
علي الملك
#9PJG8V8UU
8 2 616
2019-11-03 15:48:26
0
0
47
1
Arena 8 Ancião
murtadha gamer
#PYQCRUCC0
8 2 494
2019-09-28 18:42:31
0
0

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord