50 champions

#82YRY0Q8

55 073

47 / 50

🏅최근클랜전 5회이상 참여및 지원 700이상 장로승급🏅 🏅챗창에 동일한 카드지원 요청은 3개까지만 허용🏅 🏅정원50명 도달시 최근클랜전 2회연속 불참자중 1명씩 정리🏅 (장로이상은 강등조치,사전양해제외)

Admissão de clã
Membros 47 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 55 073
Troféus necessários 5 000
Líder do clã 고영진
Alcance de troféus 4 781 – 6 102
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 3 760
Anciões 19
Colíderes 2
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Colíder
촌장
#289PRLLQ9
13 6 102
2019-08-19 22:45:33
70
120
2 Lumber Jack
#90CCJ8GR
13 5 825
2019-08-19 14:00:32
128
80
3
4
캐따봉
#280Y0PPVC
13 5 742
2019-08-19 23:04:17
98
80
4
1
MichaeL
#Y8CQVL9R
13 5 739
2019-08-19 23:01:31
50
120
5 Ancião
정앨태리형
#2PUQRP2L
13 5 710
2019-08-19 20:48:47
70
120
6
2
Ancião
도둑띠
#G2RU9RPU
13 5 696
2019-08-19 23:22:09
56
40
7
1
Ancião
SUMMER KING
#8C90RG8Q
13 5 693
2019-08-19 16:31:32
102
80
8
4
Ancião
청춘오월당
#GG9LVPC2
13 5 657
2019-08-19 22:55:20
216
80
9
2
후쿠로 다니
#2CY88CRJV
13 5 643
2019-08-19 22:54:23
18
80
10 Ancião
DRAGON펀치
#8V9JUCPQR
12 5 620
2019-08-19 22:56:21
144
120
11
3
Free
#2Y2PYULPV
12 5 609
2019-08-19 22:41:11
76
80
12
3
Ancião
neo
#9YVJ9P0U
13 5 599
2019-08-19 21:32:43
70
120
13 Ancião
외롬쟁이
#9QYR0QG
13 5 564
2019-08-19 23:06:16
226
120
14 edgar
#PQGUVYQL
12 5 510
2019-08-19 14:43:28
0
40
15 Ancião
ZH.YeoN
#2QCV8GURY
12 5 495
2019-08-19 22:21:01
80
80
16
1
Ancião
윤군
#20QYVY0GG
13 5 492
2019-08-19 19:59:44
60
80
17
2
Espoir
#9C8PP8Q2
13 5 482
2019-08-19 21:54:21
50
80
18
2
Ancião
davidoff
#22QV229YC
13 5 466
2019-08-19 23:11:14
78
80
19
3
Ancião
광안리해수욕장
#88292JY9Q
13 5 454
2019-08-19 18:39:30
168
80
20
2
Ancião
JinC
#80V809Y8
13 5 402
2019-08-19 21:21:39
70
120
21
1
Ancião
pia77
#2U9JVYLJG
13 5 379
2019-08-19 14:05:41
10
80
22
1
Colíder
sweetjia
#2UPL2UCV8
13 5 365
2019-08-19 21:01:08
208
80
23 Ancião
코만도
#2YCG9L92J
13 5 352
2019-08-19 23:06:33
246
120
24 까비다
#9P0PGUQ2C
13 5 351
2019-08-19 22:05:38
96
80
25 구뷔구뷔펴리라
#8P8G8JG8P
12 5 350
2019-08-19 22:05:56
50
80
26 질투의 화신
#2RLQVY0RU
12 5 346
2019-08-19 11:13:51
30
40
27
7
Ancião
스켈
#LLLURGQ
12 5 306
2019-08-19 22:58:29
146
120
28 사닥우
#G88YQL8
12 5 306
2019-08-19 22:53:09
56
40
29
2
봉재
#2RLLRCVQ8
12 5 277
2019-08-19 23:02:34
28
80
30 One.D
#9GGGQR2Q
13 5 240
2019-08-19 13:06:20
28
80
31
1
SC2.벤자민서우
#VQQ09C92
12 5 233
2019-08-19 13:10:11
58
40
32
1
proshot
#8CULCUR9L
10 5 227
2019-08-19 03:34:07
0
0
33
4
정다씨
#8QP9UVCRR
12 5 216
2019-08-19 15:36:39
88
80
34
2
Lider
고영진
#2UG0QG8G2
13 5 206
2019-08-19 23:20:59
206
120
35
2
공중분해
#29PLU9RR0
12 5 196
2019-08-19 20:17:04
0
80
36
1
정원이
#PCJQYUQ8
12 5 177
2019-08-19 12:51:52
0
40
37
5
MICHELIN
#2GGGCU0VJ
13 5 166
2019-08-19 16:51:30
166
80
38
1
랏감자
#899RP8VQU
12 5 159
2019-08-19 09:09:32
0
40
39
1
후허후하
#P0LPLLYJG
11 5 144
2019-08-19 20:04:48
40
80
40
1
Ancião
박일도
#PPUU2UY8L
12 5 085
2019-08-19 22:14:16
116
120
41
2
저타
#2YPUPVC8Y
12 5 063
2019-08-19 23:16:07
20
72
42
2
용암관종사
#8UG9YP8UR
11 5 011
2019-08-19 07:44:21
10
40
43 Gold
#29RUVGLU2
11 5 001
2019-08-19 23:19:30
0
0
44
1
Ancião
허임
#998RG890J
12 4 999
2019-08-19 14:04:10
40
40
45
1
샤페이티거
#2C9LQU9L9
11 4 956
2019-08-19 04:00:45
20
40
46
1
Ancião
bluechip
#JUPJJLY9
13 4 829
2019-08-19 23:11:06
112
120
47
1
Ancião
미안해
#8P0VVPY98
12 4 781
2019-08-19 22:16:19
30
80

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord