خلیج فارس96

#2RCRVQJL

46 385

45 / 50

تاریخ تاسیس۶/۴/۶۹کلن کاپ و دونات .اول ادب دوم رک همدیگه رو پر کنید و فعال باشید.هر چند روز اونایی که فعال نیستن کیک میشن.

Admissão de clã
Membros 45 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 46 385
Troféus necessários 3 600
Líder do clã hosein
Alcance de troféus 3 377 – 5 089
Informações do clã
Localização Irã
Doações por semana 3 161
Anciões 23
Colíderes 6
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1
1
Colíder
morteza
#8CVQU0GY9
12 5 089
2019-10-16 12:42:06
103
120
2
1
Lider
hosein
#CRYL92UP
12 5 036
2019-10-15 19:41:53
220
40
3
1
Colíder
hosi
#29G9LRRPP
12 5 036
2019-10-16 13:24:04
331
200
4
1
Colíder
نادرشاه
#GQ909G0
12 5 020
2019-10-17 02:37:52
410
313
5
2
Ancião
El pepinaco
#2UCRLQJG2
11 4 959
2019-10-16 23:05:32
249
250
6
5
Colíder
Danny
#929RLLPP8
11 4 933
2019-10-16 20:45:22
90
100
7
4
Ancião
babysweet
#900G9209G
11 4 922
2019-10-16 22:53:02
189
230
8
2
Ancião
Alva_9215
#9YYJRJUJV
10 4 912
2019-10-16 16:07:34
80
100
9 Colíder
√ICTOR
#2J0P2LV
12 4 886
2019-10-17 00:25:35
353
248
10
2
Ancião
hosein jamil
#8JYLPP2CV
11 4 830
2019-10-16 12:14:03
125
120
11
1
Ancião
Pedro
#J0YGUY8
11 4 815
2019-10-15 20:42:23
30
40
12
1
Colíder
persian gulf
#GCQRJ99C
12 4 765
2019-10-16 21:14:18
107
120
13
1
Ancião
علیرضا
#8RPCPV0GG
10 4 750
2019-10-16 20:00:06
182
180
14 Ancião
رادمهر
#8YCJ8RYC
11 4 682
2019-10-10 06:39:22
0
0
15 رضا خان
#80J022L9Y
10 4 628
2019-10-16 15:18:51
0
10
16
1
nana
#88JY9QV8Q
10 4 613
2019-10-16 20:47:53
8
80
17
1
Ancião
امیرارسلان
#U82VRVQ8
12 4 592
2019-10-14 09:04:02
0
0
18 Ancião
sajad 0012
#VU2VVPJY
11 4 586
2019-10-16 13:04:24
26
0
19 ***ali***
#Q0CGLJJV
11 4 579
2019-10-12 07:13:10
0
0
20 Ancião
mehdi
#2CJVGC0L
10 4 576
2019-10-16 01:09:42
106
120
21 rtr
#2PJQJ90CP
10 4 559
2019-10-01 20:34:05
0
0
22 Ancião
Darius
#2RPPJR8G8
12 4 554
2019-10-06 21:59:25
0
0
23 Ancião
تتل
#2PCJCJ89L
10 4 501
2019-10-16 21:29:48
11
50
24 Ancião
رضا شاه پهلوی
#9JL2U0R2P
10 4 479
2019-10-07 08:31:53
0
0
25 Ancião
alireza
#92VJ8RLYJ
10 4 467
2019-10-15 00:58:38
28
40
26 Ancião
شکست ناپذیر
#P8JL0LR8Y
10 4 459
2019-10-16 16:59:17
106
100
27 Ancião
Adrián
#8JPQQUG9
11 4 394
2019-09-30 03:37:17
0
0
28 Ancião
daniels
#URC2QP90
10 4 366
2019-10-14 10:51:08
18
70
29 hamid
#YYGU90JYU
9 4 293
2019-10-16 12:15:35
36
40
30 Ancião
amir
#PC2U8U000
8 4 272
2019-10-16 20:31:22
0
0
31 Abolfzl
#PGQQUGGUG
10 4 265
2019-10-12 14:30:58
0
0
32 Ancião
mehdi2
#8LVLYRUUY
9 4 256
2019-10-15 00:55:41
46
40
33 titanium
#P8PJPR80G
10 4 206
2019-10-15 16:31:05
41
80
34 đãñņý 218
#R9YVJ2CJ
10 4 172
2019-10-14 13:42:19
0
0
35 Ancião
shah_farhad
#P229CGU2P
10 4 114
2019-10-14 18:49:08
0
10
36 ممد
#PYRV2RRG
10 4 102
2019-10-15 18:35:36
0
0
37 Ancião
LoRD.AMiR
#VG8CYGGQ
12 4 100
2019-09-21 22:00:26
0
0
38 ALIreza
#PRG22Y8R
11 4 010
2019-10-11 07:22:58
0
0
39 Arena 12 hadi.shrifi
#YPYCJ28LL
8 3 825
2019-10-17 00:14:17
0
10
40 Arena 12 mahdi
#8VRC8QGLY
9 3 726
2019-10-08 09:53:00
0
0
41 Arena 12 Amir
#89GLVQQ9V
9 3 699
2019-09-26 16:21:56
0
0
42
2
Arena 12 Ancião
خفاش شب
#YRGC8J9QP
9 3 677
2019-10-16 22:19:42
234
320
43
1
Arena 12 mohammadhesam
#9UGVPJRRP
9 3 674
2019-09-26 05:51:11
0
0
44
1
Arena 12 Ancião
zakaria
#9PPPQCU88
9 3 656
2019-10-16 12:38:09
0
0
45 Arena 11 King Of Arena
#Y8Y2PQGCL
9 3 377
2019-09-19 05:17:17
0
0

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord