2016.05

#2R8QYL08

56 006

50 / 50

성인클랜입니다 서로간의 예의를 꼭 지켜주셔야 합니다 클랜전 참여는 단체 활동이기에 꼭!참여해 주시길 바라고, 사정이 있을시엔 미리 말씀해주시길 바라겠습니다 지원은 각자 양심껏 해 주시면 되겠구요 가족같이 편안한 클랜이었으면 합니다

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 56 006
Troféus necessários 5 000
Líder do clã 여기서끝내자
Alcance de troféus 4 656 – 6 271
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 12 972
Anciões 14
Colíderes 8
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Colíder
ATOM
#2G9C2UYY0
13 6 271
2019-11-22 03:49:49
180
320
2
1
Lider
여기서끝내자
#2GQ2Q9JPJ
13 6 047
2019-11-22 01:41:04
258
320
3
1
Colíder
minimi
#QC89YYG8
13 5 977
2019-11-21 12:31:55
108
160
4
2
Colíder
음고
#2PC0L8ULC
13 5 882
2019-11-22 05:52:26
323
320
5
1
Colíder
777
#CGRLCUPV
13 5 878
2019-11-22 05:35:00
408
40
6
1
Colíder
DESPERADO♡
#2UCCVYLUQ
13 5 816
2019-11-22 04:41:01
198
320
7
2
Ancião
Taeksoo
#9J8QCV8Y
13 5 800
2019-11-22 05:14:50
404
520
8 Colíder
동파
#29Y9GUPGQ
12 5 790
2019-11-22 00:54:27
106
160
9
2
.4
#80LP8PYY2
13 5 718
2019-11-22 05:57:23
671
480
10 Ancião
Mckyo
#PVRPRL2
13 5 651
2019-11-22 05:20:47
640
440
11
4
황재백
#2Y8Y9G20R
12 5 610
2019-11-22 04:19:05
156
240
12
1
Colíder
CHARA.LV19
#88JPVJ09U
13 5 597
2019-11-21 22:49:48
248
400
13
1
Ancião
이런젠장말년
#P9RRGLGJ
13 5 589
2019-11-22 05:38:53
458
440
14 Ancião
To
#U9RJGP2P
13 5 558
2019-11-22 05:41:23
642
472
15
1
Ancião
뮤이드
#RY2PL9CV
13 5 550
2019-11-22 01:08:38
192
400
16
3
Ancião
해운대
#2G28Y8QR
12 5 519
2019-11-22 05:07:12
116
120
17 불투명미래
#8JJCQP9Q0
12 5 465
2019-11-22 04:18:31
457
440
18 진리도
#209PVRPJV
12 5 403
2019-11-18 08:00:13
16
30
19
1
Ancião
Nova I The Log
#2YLRJPGU9
12 5 348
2019-11-22 05:50:19
156
300
20
1
Ancião
날아라박씨
#JR020GU8
13 5 345
2019-11-22 05:34:57
954
510
21 징징이
#29PC2UU9R
11 5 293
2019-11-22 01:00:02
394
40
22 사이타마
#C0JLRLG0
12 5 291
2019-11-22 05:31:30
266
240
23
6
천풍
#8ULUVURVJ
12 5 287
2019-11-22 04:46:56
234
400
24
1
거너스지주
#8J2JRVUQ
13 5 269
2019-11-22 04:48:15
246
360
25 Ancião
축늘어진뱃살
#P90Q8YCQ
13 5 254
2019-11-21 14:48:46
210
200
26 왕귤
#80UL8UR92
12 5 245
2019-11-22 03:55:59
48
160
27
1
Ancião
마이비
#82Q2GQGR
13 5 220
2019-11-22 04:55:09
192
320
28
1
우쭈쭈호이
#2VCC0LLYQ
12 5 193
2019-11-22 01:29:28
338
240
29
5
mynameisjaeyoun
#Q9JGPRVQ
12 5 187
2019-11-21 22:46:39
212
0
30 살살해줘
#8VPYJJVGU
12 5 170
2019-11-19 11:06:05
38
70
31
2
대로로
#2VPPJ0QL
11 5 166
2019-11-22 03:27:23
180
320
32
1
Ancião
아레나
#8QGLU2CQ
13 5 162
2019-11-21 22:28:13
298
360
33
1
이색희쩜
#QL9VG29R
13 5 133
2019-11-22 04:48:43
702
480
34 Ancião
신창동살쾡이
#2UQPCUYUV
11 5 106
2019-11-21 13:22:27
173
200
35
2
Ancião
히로인시유
#LLQQRUL8
12 5 093
2019-11-22 02:16:09
112
160
36
1
gabriel
#292GP82Y
12 5 084
2019-11-19 16:53:55
84
80
37
1
머신
#29PPCYJ80
12 5 083
2019-11-21 22:59:03
228
240
38 임 하 규
#8CG0RY0Q0
12 5 061
2019-11-21 06:20:15
40
80
39
5
호근이
#2PCLG8RY8
12 5 048
2019-11-22 03:39:04
412
360
40
1
김민서1207
#YP9VLLL0
11 5 042
2019-11-21 23:37:40
252
320
41 소잃고 뇌약간 고침
#2YL8PCJG9
12 5 040
2019-11-22 05:31:14
280
360
42
2
에이스재훈
#2RVQ2LCGG
11 5 033
2019-11-21 22:46:05
416
280
43
1
White Devil
#2VGJC2YU0
12 5 026
2019-11-21 22:02:06
132
200
44
1
트레이서
#R9V8L8G9
11 5 004
2019-11-21 05:38:23
176
120
45 City of Angel
#L8Q0U22U
12 4 981
2019-11-18 07:56:36
30
40
46 mile
#GU2GC280
12 4 949
2019-11-22 05:52:29
196
280
47 딱좋쿤
#2UVUVQUU
11 4 925
2019-11-20 01:43:47
46
80
48 Wild
#J9CQCU90
12 4 844
2019-11-19 10:13:54
18
80
49 Ancião
??
#LYJQ0RVY
13 4 780
2019-11-21 22:53:43
56
120
50 Colíder
헤이딩고
#CLJ89V2L
13 4 656
2019-11-22 05:07:32
272
350

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord