3%

#2QCJ9RY

54 417

50 / 50

3%欢迎您!部落战连开,征收部落战好手。集卡赛打了终极必须打,没时间不用参加。各类兵种进部落秒捐。定期清理不认真打部落战的人。Chinese only。欢迎100胜以上的小伙伴加入!微信群15146405

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Apenas com Convite
Pontuação do clã 54 417
Troféus necessários 5 600
Líder do clã 小果粒
Alcance de troféus 4 409 – 5 810
Informações do clã
Localização China
Doações por semana 13 900
Anciões 13
Colíderes 7
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Ozo
#8VV90VPY
13 5 810
2019-12-12 07:41:23
320
400
2
5
cN_JoJo
#U08U8QVY
13 5 659
2019-12-12 07:20:28
240
440
3
1
Ancião
GEEKZ
#2CYRRVL0G
13 5 650
2019-12-12 07:49:06
40
130
4 Ancião
送我上去,替你感受6000+
#2CUQ8PGY8
13 5 628
2019-12-12 07:47:25
710
320
5
1
Colíder
丑小鸭
#L9C8JJV8
13 5 605
2019-12-12 07:14:02
230
400
6
3
Colíder
大笨猪
#R90YLJRQ
13 5 601
2019-12-12 07:39:45
490
370
7
1
Colíder
囧囧囧
#28CV9PQC
13 5 596
2019-12-12 03:28:35
250
240
8
3
Colíder
gooday荣
#UV2Q0VR2
13 5 588
2019-12-12 07:28:57
230
440
9
2
夕阳哥
#8PY2J2GRC
12 5 506
2019-12-12 07:09:09
720
400
10
5
哈呐咪呮
#28LCUVJ0
13 5 466
2019-12-12 06:40:16
120
400
11
19
Ancião
leio
#CY8PCVRL
13 5 445
2019-12-12 08:01:08
120
280
12 杀杀菌吧
#QLYCGG92
13 5 431
2019-12-12 06:23:47
600
310
13
3
Ancião
无程程
#Y0R9JRGC
13 5 430
2019-12-12 06:02:52
300
320
14
3
Ancião
Legend.king
#YJGJC809
13 5 423
2019-12-12 07:37:57
200
340
15
1
Ancião
小狼
#YQYGVGGQ
13 5 421
2019-12-12 06:55:11
40
80
16
2
Lider
小果粒
#YLQJUPCP
13 5 408
2019-12-12 07:20:16
220
360
17
4
Ancião
监犯佬大叶安
#Y9PQUJU2
13 5 386
2019-12-12 04:03:44
250
380
18
5
csy1999
#Y9Y9VLYR
13 5 380
2019-12-12 01:00:13
540
280
19
1
小龙啊啊哈哈哈哈啦啦啦
#9GVVRLY2
13 5 379
2019-12-12 02:45:23
80
280
20
11
Colíder
神火鬼木
#VYGGLUQ
13 5 338
2019-12-12 05:50:10
260
240
21
2
天空之城
#UY09LRLR
13 5 333
2019-12-12 06:04:40
320
320
22 Ancião
带着书包炸学校
#29RJV88VV
13 5 328
2019-12-12 07:23:30
660
400
23
3
小雨初晴
#800JG889
13 5 307
2019-12-11 08:03:21
160
80
24
1
亖弎
#PYL2GYRPC
12 5 267
2019-12-12 03:30:01
30
280
25
1
小丶驴
#82GGU2LCR
13 5 266
2019-12-12 04:13:57
810
360
26
1
Damon
#R222JG82
13 5 262
2019-12-12 06:47:48
310
340
27
1
吾为魔王
#2QLVV08LG
13 5 258
2019-12-12 05:25:56
130
240
28
8
来咬我呀
#2LYLL9P2R
13 5 238
2019-12-12 05:17:54
240
280
29 Ancião
起个名字让我想了三天三夜
#YYU2JL2
13 5 228
2019-12-12 07:46:26
490
360
30
3
Ancião
春哥
#PL9PGJL2
13 5 225
2019-12-11 14:19:59
90
120
31
3
希幻
#2UURQ0QRG
13 5 215
2019-12-12 07:09:44
240
200
32
1
hjj
#2V889V89C
13 5 171
2019-12-12 07:51:02
280
350
33
2
MJ
#2L9GPR8C
13 5 158
2019-12-12 06:31:22
290
360
34
2
笑到堵
#CU88P20R
13 5 149
2019-12-11 18:53:33
160
160
35
4
Ancião
egg
#VY8GGG9R
13 5 148
2019-12-12 06:18:41
330
360
36
2
Colíder
DERRICK~16
#22P20CQ0
13 5 123
2019-12-12 01:33:05
70
120
37 胆过青
#Y2QCPQYU
13 5 053
2019-12-11 18:41:57
100
160
38
4
兔兔兔兔
#8LGQ9C29Q
13 5 041
2019-12-12 07:42:52
320
370
39
1
漫漫人生路,一直在迷路
#20PU2CC9V
13 5 014
2019-12-12 07:21:24
150
400
40
1
阿啦蕾
#CPP8U2JY
13 5 001
2019-12-12 08:00:28
750
360
41
1
天才
#G9VYC9GP
13 4 996
2019-12-12 05:31:53
300
200
42
1
Colíder
࿓猎鸡手࿐
#YQRQLJJY
13 4 988
2019-12-12 06:07:37
160
160
43
2
吃柚子的Panda
#2YLJU0L0V
12 4 985
2019-12-11 23:51:32
80
160
44 Ancião
晓斯
#L9QRJQ22
13 4 942
2019-12-12 04:42:38
200
360
45 超级神奇
#2PR0G0G8J
13 4 803
2019-12-04 12:30:52
0
0
46 阿贡
#20QGUVLUL
13 4 802
2019-12-12 06:15:48
1040
360
47 Ancião
小六子
#200QCQPP9
13 4 782
2019-12-12 05:57:41
190
260
48 豌豆
#LGQL9RR8
13 4 646
2019-12-11 12:30:35
20
120
49 小幸运✨
#QRUVPR9L
12 4 629
2019-12-12 02:28:16
0
130
50 竹语未央
#YV9JC8C9
13 4 409
2019-12-12 02:59:26
20
120

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord