FIFTY X

#2PYJRU02

53 246

50 / 50

주당지원 150. 클전 필참. 개념장착필!! 선지원 금지!! 가입인사 필수!!!

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 53 246
Troféus necessários 4 300
Líder do clã 심플에이스
Alcance de troféus 2 819 – 5 878
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 7 250
Anciões 10
Colíderes 17
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Colíder
이루가니
#PC8VC8L0
13 5 878
2019-08-21 11:06:18
256
280
2 Colíder
HAK
#8PCL9JY8
13 5 721
2019-08-21 16:06:09
106
160
3
2
Colíder
별이된나
#2YJVQ89JG
13 5 715
2019-08-21 12:51:41
672
320
4
2
Colíder
브라자휘날리며
#8VRYJRRL
13 5 693
2019-08-21 15:15:06
352
270
5
2
Colíder
이르카트
#228L0QL8U
13 5 669
2019-08-21 14:36:19
383
320
6
2
Colíder
여진이아빠
#89C8J8V
13 5 648
2019-08-21 15:13:34
436
310
7
1
Colíder
변고배
#8PQJUL99J
12 5 609
2019-08-20 12:31:50
102
120
8
1
Colíder
뇨뇨
#Y2LQQ9PC
12 5 605
2019-08-21 12:18:41
136
160
9 Ancião
소영하
#2V9JL88V
13 5 466
2019-08-21 09:47:42
96
160
10 Colíder
조감독
#PC0Y09V0
13 5 411
2019-08-21 08:42:38
187
200
11
1
Tod Baskerville
#8LCYVJU8
12 5 310
2019-08-21 12:44:29
50
200
12
1
Colíder
pswshadow
#920QJ88P
13 5 293
2019-08-21 08:15:22
94
160
13
2
Colíder
전설의 윙
#2PLVCQ2U2
13 5 283
2019-08-21 11:45:26
354
280
14
1
잘두
#GJQQ2PPG
12 5 257
2019-08-21 10:13:38
74
160
15
1
Ancião
구수용
#L2QLC2U2
12 5 219
2019-08-21 14:32:02
150
320
16
2
Ancião
eric
#9LGGQUY9J
11 5 219
2019-08-21 15:10:09
196
200
17 Ancião
돈키호테
#VJVCR0R0
12 5 178
2019-08-21 13:45:51
132
230
18
4
Colíder
드워프
#90CRP2V2
12 5 172
2019-08-21 13:25:58
110
80
19
1
Ancião
머시중헌디
#28LJC99VQ
13 5 166
2019-08-21 13:30:01
550
280
20
1
Colíder
이동윤이다
#2PYQYV92
13 5 126
2019-08-21 16:08:19
86
90
21
1
The king of kr
#2PP802L09
11 5 093
2019-08-21 07:40:12
0
0
22
1
교복을벗다가급해서싼오줌
#22RURVL9
12 5 022
2019-08-21 04:08:49
114
40
23 Ancião
홍제동불주먹
#JPRYYP9L
11 5 012
2019-08-21 14:10:37
44
160
24 Lider
심플에이스
#2CUQRRC
13 4 990
2019-08-21 15:37:13
528
320
25
1
지상일
#8UL8V9UCG
11 4 945
2019-08-21 10:36:35
78
120
26
1
타나토스
#2JUL298V
11 4 936
2019-08-21 05:34:55
148
200
27
3
Ancião
투덜이네
#LRQPJVYV
12 4 929
2019-08-21 15:56:19
252
320
28
3
우랄라랄라
#28YP9PPP8
12 4 928
2019-08-20 14:20:37
0
40
29
6
YS
#2PQLYV0QG
12 4 921
2019-08-21 10:55:50
0
120
30
2
@단.결@
#20QGGUG00
12 4 901
2019-08-21 13:19:26
54
80
31 Colíder
한열무
#P2JPQL90
12 4 899
2019-08-21 10:38:30
10
40
32 Ancião
슬리피할로우A
#89PYUGURR
10 4 879
2019-08-21 07:24:50
48
120
33
4
CathyCat
#92PQRPJLL
11 4 871
2019-08-21 12:46:32
66
0
34
1
주현
#8GURYVRL
12 4 818
2019-08-21 09:12:15
16
80
35
1
Colíder
현이후야
#RCG2ULRG
13 4 799
2019-08-21 10:39:53
136
160
36 MOP
#PC98QYRY0
10 4 717
2019-08-21 10:41:00
72
160
37
4
한울
#89GCC92QP
11 4 663
2019-08-21 08:17:08
96
80
38 새료운 시작☆
#8QC92JJLV
11 4 663
2019-08-21 15:26:03
0
40
39 큰형
#2JLU98RUY
12 4 662
2019-08-20 23:43:57
28
80
40
2
Matteo siri
#8UUL9YPC
11 4 646
2019-08-21 16:10:54
79
120
41
1
Ancião
IIllIIll
#PQ9VGLGGU
10 4 638
2019-08-20 22:35:56
60
0
42
5
Ancião
알함브라 궁전의 추억
#YGLVLC8R8
8 4 632
2019-08-21 12:44:25
366
120
43 하잉하이
#8VQQLPGG0
11 4 605
2019-08-21 15:08:47
116
200
44 God of Fighters
#LQ8LCRRY
11 4 540
2019-08-21 02:48:00
28
40
45 syberbird
#8V9V9UL0Q
11 4 501
2019-08-20 12:58:22
0
0
46 7엑스칼리버
#2Y0PYLRJ8
10 4 375
2019-08-19 15:50:10
20
0
47 은우박
#8ULVV8LG0
9 4 335
2019-08-21 11:13:06
308
80
48 Colíder
마치영화처럼
#L8L08JPP
12 4 261
2019-08-20 06:11:25
0
0
49 Colíder
도미노피자
#22UY8LL9G
13 4 004
2019-08-17 21:22:46
0
0
50 Arena 9 다꽁파파
#YQU90CG08
8 2 819
2019-08-21 14:56:12
0
150

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord