Bikini bon bon

#20J009G

50 629

50 / 50

Donation is zero,you will be kicked. Weekly settlement on sunday.捐獻為零會被踢,每週日結算。

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 50 629
Troféus necessários 4 600
Líder do clã vince chen
Alcance de troféus 3 724 – 5 541
Informações do clã
Localização Taiwan
Doações por semana 13 086
Anciões 13
Colíderes 15
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Colíder
大软孙浩
#GPV82JG
13 5 541
2019-10-19 04:11:01
1124
560
2 Colíder
阿信
#Q8GGQQ9P
13 5 515
2019-10-19 02:59:58
334
320
3 Lider
vince chen
#L0PQJCRG
13 5 374
2019-10-19 04:32:03
897
520
4
1
Colíder
Ky5oN
#LLV0QJGR
13 5 331
2019-10-19 04:27:40
804
392
5
1
Colíder
星海MKII
#U9RJRLV9
13 5 320
2019-10-19 05:50:12
585
640
6 Colíder
Beyond
#8Y90RUJG
13 5 292
2019-10-18 12:48:09
406
400
7 Colíder
Nan
#YJQYL2R8
13 5 254
2019-10-18 14:04:54
822
400
8
6
Colíder
寶力機
#L9VJCQ8Y
13 5 168
2019-10-19 04:59:23
1118
530
9
1
Colíder
JAMES
#UGQ890U8
12 5 155
2019-10-13 14:01:52
0
0
10
1
Ancião
女子石更口圭
#8CVVL9R9
12 5 128
2019-10-19 04:34:37
272
120
11 Jsying
#2GGUPJPY
12 5 125
2019-10-19 04:05:30
96
200
12
1
哈妹哈妹哈
#8U8QULU0
12 5 122
2019-10-19 04:27:15
58
80
13
3
Ancião
殘暴惡魔
#2J2Y29VPQ
12 5 088
2019-10-19 05:25:20
458
440
14
2
Ancião
Gody
#92QG0GRY
12 5 070
2019-10-19 05:51:53
194
360
15 Colíder
Being
#890VVLJ2
12 5 049
2019-10-16 17:03:56
108
240
16
2
Ancião
rhj
#9JP0VY9QP
10 4 990
2019-10-19 05:49:01
202
230
17 Colíder
DDEL
#8PLGVYJCJ
12 4 972
2019-10-19 05:43:39
288
200
18
2
天歆
#P88QRCGP
11 4 968
2019-10-19 06:47:07
60
440
19 最光陰
#Q89G89YL
11 4 959
2019-10-19 05:07:56
34
190
20 Branis
#2QC2JRCLU
11 4 874
2019-10-18 11:57:20
266
320
21
1
熊鷹
#92P8PVJRP
11 4 844
2019-10-18 21:40:21
110
360
22
1
Ancião
風林
#YRUPQ80U
12 4 819
2019-10-19 06:55:01
132
0
23
1
Ancião
zzz
#P0QQCJ0Y0
11 4 810
2019-10-19 06:37:43
330
630
24
1
倫敦大橋垮下來
#9RUJ0RYGC
10 4 804
2019-10-19 00:54:18
356
280
25 耿毅真的很胖
#29G0LRCV
12 4 781
2019-10-19 04:17:01
28
40
26 遊隼
#90UGVGYC8
11 4 776
2019-10-18 21:39:33
132
370
27 Colíder
羅文村
#8UURQLPQP
11 4 763
2019-10-19 00:52:51
314
400
28 林鵰
#920PQY2PL
11 4 745
2019-10-18 21:36:37
94
360
29 Ancião
zyj
#8L88UR88C
12 4 714
2019-10-19 06:28:40
308
232
30 Ancião
€神選之人
#PCVVUR8P8
10 4 688
2019-10-18 09:55:58
40
112
31 KHJHGTea
#989VJQYGU
11 4 681
2019-10-19 02:40:23
211
200
32 #NIRINO#
#2C8PV0GR
10 4 674
2019-10-18 16:45:19
236
120
33 losetowin
#LYCRRG09
12 4 625
2019-10-18 02:44:16
474
360
34 Ancião
mr_kipi
#Y2UG200CL
10 4 622
2019-10-18 13:31:23
264
280
35 紫禁城
#20U8J0VVG
10 4 590
2019-10-17 04:47:37
132
230
36 ٩۹(๑•̀ω•́ ๑)۶
#2GCCRLPQ
11 4 584
2019-10-09 09:07:43
0
0
37 月光
#209LLLRRG
11 4 580
2019-10-14 04:02:41
0
0
38 霸气宝宝
#829928J2L
10 4 555
2019-10-18 16:33:12
240
240
39 Santiago 14
#22RLVVY9R
10 4 512
2019-10-18 01:47:38
0
0
40 Colíder
天翼戰神
#8LUJ8V8L0
12 4 506
2019-10-19 06:44:48
802
440
41 ProX360
#2C8UU28U8
11 4 367
2019-10-12 08:13:04
0
0
42 Ancião
marekius
#YP98PRQJQ
10 4 363
2019-10-16 13:05:17
100
120
43 Ancião
YYY
#P2RGVQ0G8
10 4 276
2019-10-19 04:46:11
53
450
44 Ancião
我有ㄧ桿大金槍
#9VQC0YVU2
10 4 206
2019-10-18 23:29:41
60
120
45 Colíder
Genio 天下第一
#9YJ0Q080J
10 4 156
2019-10-18 04:22:11
30
80
46 Ancião
熊0801baby
#P9CC9L899
10 4 001
2019-09-24 02:12:02
0
0
47 Colíder
大焦焦
#2CJ8JGU2
12 4 001
2019-03-23 04:53:10
0
0
48 Colíder
內有惡犬
#J0JY98LG
12 4 001
2019-10-19 05:02:36
410
560
49 Arena 12 JSYi
#290QCQ88
11 3 888
2019-10-19 06:05:45
104
480
50 Arena 12 上古黑龙
#PYLPURGLG
9 3 724
2019-10-16 14:52:56
0
40

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord