Abu A7mad

#YLV2LQQ

13

6 052

6 128

SYRIANA

القائد

مستوى 11 7000/2000 مستوى 13 0/250 مستوى 13 0/250 مستوى 12 5000/5000 مستوى 13 0/250 مستوى 13 0/250 مستوى 11 7000/2000 مستوى 12 5000/5000 مستوى 13 0/250 مستوى 12 5000/5000 مستوى 13 0/250 مستوى 12 5000/5000 مستوى 12 5000/5000 مستوى 13 0/250 مستوى 8 9200/400 مستوى 12 5000/5000 مستوى 6 9500/100 مستوى 13 0/250 مستوى 11 7000/2000 مستوى 10 8000/1000 مستوى 9 8800/800 مستوى 13 0/250 مستوى 11 7000/2000 مستوى 6 8880/100 مستوى 9 1917/200 مستوى 13 0/50 مستوى 10 1971/400 مستوى 13 0/50 مستوى 9 2399/200 مستوى 3 250/2 مستوى 13 0/50 مستوى 13 0/50 مستوى 13 0/50 مستوى 13 0/50 مستوى 13 0/50 مستوى 12 1000/1000 مستوى 13 0/50 مستوى 12 1000/1000 مستوى 10 1827/400 مستوى 9 1584/200 مستوى 3 201/2 مستوى 13 0/50 مستوى 9 2142/200 مستوى 11 1712/800 مستوى 13 0/50 مستوى 9 1915/200 مستوى 9 1958/200 مستوى 10 1530/400 مستوى 9 1722/200 مستوى 10 2200/400 مستوى 9 165/20 مستوى 11 51/100 مستوى 7 158/4 مستوى 10 176/50 مستوى 6 19/2 مستوى 11 51/100 مستوى 12 166/200 مستوى 12 66/200 مستوى 9 177/20 مستوى 11 39/100 مستوى 9 142/20 مستوى 12 127/200 مستوى 12 82/200 مستوى 11 3/100 مستوى 13 0/10 مستوى 12 64/200 مستوى 11 99/100 مستوى 12 48/200 مستوى 9 167/20 مستوى 9 30/20 مستوى 13 0/10 مستوى 8 202/10 مستوى 12 140/200 مستوى 9 272/20 مستوى 6 135/2 مستوى 12 126/200 مستوى 10 0/50 مستوى 13 0/1 مستوى 11 8/10 مستوى 11 8/10 مستوى 11 10/10 مستوى 10 6/4 مستوى 10 9/4 مستوى 10 5/4 مستوى 11 4/10 مستوى 10 0/4 مستوى 10 1/4 مستوى 11 1/10 مستوى 10 2/4 مستوى 11 2/10 مستوى 10 9/4 مستوى 10 1/4 مستوى 10 0/4

مستوى البطولة (84/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
ثمن التطوير 8←9: 4000
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 6←9: 7000
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 6←9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
4/4
10/10
ثمن التطوير 7←9: 6000
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
10/10
ثمن التطوير 8←9: 4000
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400

الأساطير (16/16)

9 10 11 12 13
8/10
0/20
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 22
8/10
0/20
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 22
10/10
0/20
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 20
4/4
2/10
0/20
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 28
4/4
5/10
0/20
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 25
4/4
1/10
0/20
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 29
4/10
0/20
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 26
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 34
1/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 33
1/10
0/20
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 29
2/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 32
2/10
0/20
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 28
4/4
5/10
0/20
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 25
1/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 33
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 34

الطريق لأقصى مستوى (22/93)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000
5000/5000
ثمن التطوير 12←13: 100000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000
5000/5000
ثمن التطوير 12←13: 100000
5000/5000
ثمن التطوير 12←13: 100000
5000/5000
ثمن التطوير 12←13: 100000
5000/5000
ثمن التطوير 12←13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 8←12: 82000ثمن التطوير 8←13: 182000
5000/5000
ثمن التطوير 12←13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 6←13: 185000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4680/5000
ثمن التطوير 6←12: 85000ثمن التطوير 6←13: 185000البطاقات المطلوبة: 320وقت الطلب:  ~3 أيام
200/200
400/400
800/800
517/1000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 483وقت الطلب:  ~41 أيام
400/400
800/800
771/1000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 229وقت الطلب:  ~20 أيام
200/200
400/400
800/800
999/1000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 1وقت الطلب:  ~1 أيام
100/100
150/200
0/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 3←9: 7600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 2250وقت الطلب:  ~188 أيام
1000/1000
ثمن التطوير 12←13: 100000
1000/1000
ثمن التطوير 12←13: 100000
400/400
800/800
627/1000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 373وقت الطلب:  ~32 أيام
200/200
400/400
800/800
184/1000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 816وقت الطلب:  ~68 أيام
100/100
101/200
0/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 3←9: 7600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 2299وقت الطلب:  ~192 أيام
200/200
400/400
800/800
742/1000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 258وقت الطلب:  ~22 أيام
800/800
912/1000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 88وقت الطلب:  ~8 أيام
200/200
400/400
800/800
515/1000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 485وقت الطلب:  ~41 أيام
200/200
400/400
800/800
558/1000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 442وقت الطلب:  ~37 أيام
400/400
800/800
330/1000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 670وقت الطلب:  ~56 أيام
200/200
400/400
800/800
322/1000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 678وقت الطلب:  ~57 أيام
400/400
800/800
1000/1000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000
20/20
50/50
95/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 205وقت الطلب:  ~52 أسابيع
51/100
0/200
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 249وقت الطلب:  ~63 أسابيع
10/10
20/20
50/50
78/100
0/200
ثمن التطوير 7←11: 34000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 222وقت الطلب:  ~56 أسابيع
50/50
100/100
26/200
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 174وقت الطلب:  ~44 أسابيع
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 6←9: 6400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 361وقت الطلب:  ~91 أسابيع
51/100
0/200
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 249وقت الطلب:  ~63 أسابيع
166/200
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 34وقت الطلب:  ~9 أسابيع
66/200
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 134وقت الطلب:  ~34 أسابيع
20/20
50/50
100/100
7/200
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 193وقت الطلب:  ~49 أسابيع
39/100
0/200
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 261وقت الطلب:  ~66 أسابيع
20/20
50/50
72/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 228وقت الطلب:  ~57 أسابيع
127/200
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 73وقت الطلب:  ~19 أسابيع
82/200
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 118وقت الطلب:  ~30 أسابيع
3/100
0/200
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 297وقت الطلب:  ~75 أسابيع
64/200
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 136وقت الطلب:  ~34 أسابيع
99/100
0/200
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 201وقت الطلب:  ~51 أسابيع
48/200
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 152وقت الطلب:  ~38 أسابيع
20/20
50/50
97/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 203وقت الطلب:  ~51 أسابيع
20/20
10/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 9←10: 8000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 340وقت الطلب:  ~85 أسابيع
10/10
20/20
50/50
100/100
22/200
ثمن التطوير 8←12: 82000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 178وقت الطلب:  ~45 أسابيع
140/200
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 60وقت الطلب:  ~15 أسابيع
20/20
50/50
100/100
102/200
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 98وقت الطلب:  ~25 أسابيع
10/10
20/20
50/50
55/100
0/200
ثمن التطوير 6←11: 34400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 245وقت الطلب:  ~62 أسابيع
126/200
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 74وقت الطلب:  ~19 أسابيع
0/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 350وقت الطلب:  ~88 أسابيع

ميزان البطاقات مع مستوى الملكβ (مستوى 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
13
13
12 13
13
13
11 13
12 13
13
12 13
13
12 13
12 13
13
8 13
12 13
6 13
13
11 13
10 13
9 13
13
11 13
6 12 13
9 12 13
13
10 12 13
13
9 12 13
3 9 13
13
13
13
13
13
12 13
13
12 13
10 12 13
9 12 13
3 9 13
13
9 12 13
11 12 13
13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
9 12 13
10 13
9 11 13
11 13
7 11 13
10 12 13
6 9 13
11 13
12 13
12 13
9 12 13
11 13
9 11 13
12 13
12 13
11 13
13
12 13
11 13
12 13
9 11 13
9 10 13
13
8 12 13
12 13
9 12 13
6 11 13
12 13
10 13
13
11 13
11 13
11 12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
10 13
11 13
10 11 13
10 13
10 13

هل ساعدك Deck Shop؟ أخبر زملائك في القبيلة!

هذه اللغة مُتَرجَمة من قِبَل:

  • T!GER™

🇦🇪 Help translate!

أبلِغ عن مشاكل في الترجمة على ديسكورد Deck Shop