Coolang

#9VYC8UCJ

12

5 226

5 719

你是我大哥

قائد مساعد

مستوى 10 8000/1000 مستوى 11 7000/2000 مستوى 9 8337/800 مستوى 8 9200/400 مستوى 9 6848/800 مستوى 10 8000/1000 مستوى 5 8011/50 مستوى 10 8000/1000 مستوى 9 8800/800 مستوى 6 8619/100 مستوى 8 9200/400 مستوى 11 7000/2000 مستوى 3 7423/10 مستوى 11 7000/2000 مستوى 4 9570/20 مستوى 7 9372/200 مستوى 10 8000/1000 مستوى 9 7967/800 مستوى 4 7908/20 مستوى 10 5978/1000 مستوى 11 5655/2000 مستوى 5 7828/50 مستوى 3 1366/2 مستوى 10 1541/400 مستوى 9 1400/200 مستوى 3 801/2 مستوى 3 50/2 مستوى 10 1669/400 مستوى 12 242/1000 مستوى 10 1600/400 مستوى 7 1471/50 مستوى 8 1435/100 مستوى 3 1630/2 مستوى 7 997/50 مستوى 9 1091/200 مستوى 8 1549/100 مستوى 9 1387/200 مستوى 10 365/400 مستوى 9 1170/200 مستوى 6 1484/20 مستوى 9 1682/200 مستوى 7 1873/50 مستوى 10 1270/400 مستوى 10 105/50 مستوى 7 110/4 مستوى 10 84/50 مستوى 7 111/4 مستوى 9 105/20 مستوى 10 121/50 مستوى 9 146/20 مستوى 8 111/10 مستوى 9 111/20 مستوى 8 133/10 مستوى 10 185/50 مستوى 6 177/2 مستوى 9 150/20 مستوى 9 83/20 مستوى 8 72/10 مستوى 9 139/20 مستوى 6 104/2 مستوى 6 148/2 مستوى 10 104/50 مستوى 9 126/20 مستوى 9 122/20 مستوى 6 148/2 مستوى 6 67/2 مستوى 9 57/20 مستوى 11 8/10 مستوى 10 3/4 مستوى 10 0/4 مستوى 10 4/4 مستوى 9 8/2 مستوى 9 1/2 مستوى 9 4/2 مستوى 9 2/2 مستوى 10 1/4 مستوى 10 2/4 مستوى 9 4/2 مستوى 9 1/2 مستوى 10 4/4 مستوى 10 0/4 مستوى 10 3/4 مستوى 9 1/2

مستوى البطولة (66/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
ثمن التطوير 8←9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 5←9: 7400
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 6←9: 7000
400/400
ثمن التطوير 8←9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 3←9: 7600
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 4←9: 7550
200/200
400/400
ثمن التطوير 7←9: 6000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 4←9: 7550
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 5←9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
14/50
0/100
ثمن التطوير 3←7: 1600ثمن التطوير 3←9: 7600البطاقات المطلوبة: 136وقت الطلب:  ~12 أيام
50/50
100/100
ثمن التطوير 7←9: 6000
100/100
ثمن التطوير 8←9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
50/50
100/100
ثمن التطوير 7←9: 6000
100/100
ثمن التطوير 8←9: 4000
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 6←9: 7000
50/50
100/100
ثمن التطوير 7←9: 6000
4/4
10/10
ثمن التطوير 7←9: 6000
4/4
10/10
ثمن التطوير 7←9: 6000
10/10
ثمن التطوير 8←9: 4000
10/10
ثمن التطوير 8←9: 4000
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
10/10
ثمن التطوير 8←9: 4000
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400

الأساطير (17/17)

9 10 11 12 13
8/10
0/20
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 22
3/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 31
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 34
4/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 30
2/2
4/4
2/10
0/20
ثمن التطوير 9←12: 75000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 28
1/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←11: 25000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 34
1/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 33
2/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 32
2/2
2/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←11: 25000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 35
4/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 30
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 34
3/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 35

الطريق لأقصى مستوى (12/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
4537/5000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 463وقت الطلب:  ~4 أيام
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 8←12: 82000ثمن التطوير 8←13: 182000
800/800
1000/1000
2000/2000
3048/5000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 1952وقت الطلب:  ~17 أيام
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3811/5000
ثمن التطوير 5←12: 85400ثمن التطوير 5←13: 185400البطاقات المطلوبة: 1189وقت الطلب:  ~10 أيام
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4419/5000
ثمن التطوير 6←12: 85000ثمن التطوير 6←13: 185000البطاقات المطلوبة: 581وقت الطلب:  ~5 أيام
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 8←12: 82000ثمن التطوير 8←13: 182000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3223/5000
ثمن التطوير 3←12: 85600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 1777وقت الطلب:  ~15 أيام
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 4←13: 185550
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 7←13: 184000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
4167/5000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 833وقت الطلب:  ~7 أيام
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3708/5000
ثمن التطوير 4←12: 85550ثمن التطوير 4←13: 185550البطاقات المطلوبة: 1292وقت الطلب:  ~11 أيام
1000/1000
2000/2000
2978/5000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 2022وقت الطلب:  ~17 أيام
2000/2000
3655/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 1345وقت الطلب:  ~12 أيام
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3628/5000
ثمن التطوير 5←12: 85400ثمن التطوير 5←13: 185400البطاقات المطلوبة: 1372وقت الطلب:  ~12 أيام
100/100
200/200
400/400
666/800
0/1000
ثمن التطوير 3←11: 35600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 1134وقت الطلب:  ~95 أيام
400/400
800/800
341/1000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 659وقت الطلب:  ~55 أيام
200/200
400/400
800/800
0/1000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 1000وقت الطلب:  ~84 أيام
100/100
200/200
400/400
101/800
0/1000
ثمن التطوير 3←11: 35600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 1699وقت الطلب:  ~142 أيام
400/400
800/800
469/1000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 531وقت الطلب:  ~45 أيام
242/1000
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 758وقت الطلب:  ~64 أيام
400/400
800/800
400/1000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 600وقت الطلب:  ~50 أيام
100/100
200/200
400/400
771/800
0/1000
ثمن التطوير 7←11: 34000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 1029وقت الطلب:  ~86 أيام
100/100
200/200
400/400
735/800
0/1000
ثمن التطوير 8←11: 32000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 1065وقت الطلب:  ~89 أيام
100/100
200/200
400/400
800/800
130/1000
ثمن التطوير 3←12: 85600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 870وقت الطلب:  ~73 أيام
100/100
200/200
400/400
297/800
0/1000
ثمن التطوير 7←11: 34000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 1503وقت الطلب:  ~126 أيام
200/200
400/400
491/800
0/1000
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 1309وقت الطلب:  ~110 أيام
100/100
200/200
400/400
800/800
49/1000
ثمن التطوير 8←12: 82000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 951وقت الطلب:  ~80 أيام
200/200
400/400
787/800
0/1000
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 1013وقت الطلب:  ~85 أيام
365/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 1835وقت الطلب:  ~153 أيام
200/200
400/400
570/800
0/1000
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 1230وقت الطلب:  ~103 أيام
100/100
200/200
400/400
784/800
0/1000
ثمن التطوير 6←11: 35000ثمن التطوير 6←13: 185000البطاقات المطلوبة: 1016وقت الطلب:  ~85 أيام
200/200
400/400
800/800
282/1000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 718وقت الطلب:  ~60 أيام
100/100
200/200
400/400
800/800
373/1000
ثمن التطوير 7←12: 84000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 627وقت الطلب:  ~53 أيام
400/400
800/800
70/1000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 930وقت الطلب:  ~78 أيام
50/50
55/100
0/200
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 245وقت الطلب:  ~62 أسابيع
10/10
20/20
50/50
30/100
0/200
ثمن التطوير 7←11: 34000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 270وقت الطلب:  ~68 أسابيع
50/50
34/100
0/200
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 266وقت الطلب:  ~67 أسابيع
10/10
20/20
50/50
31/100
0/200
ثمن التطوير 7←11: 34000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 269وقت الطلب:  ~68 أسابيع
20/20
50/50
35/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 265وقت الطلب:  ~67 أسابيع
50/50
71/100
0/200
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 229وقت الطلب:  ~58 أسابيع
20/20
50/50
76/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 224وقت الطلب:  ~56 أسابيع
10/10
20/20
50/50
31/100
0/200
ثمن التطوير 8←11: 32000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 269وقت الطلب:  ~68 أسابيع
20/20
50/50
41/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 259وقت الطلب:  ~65 أسابيع
10/10
20/20
50/50
53/100
0/200
ثمن التطوير 8←11: 32000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 247وقت الطلب:  ~62 أسابيع
50/50
100/100
35/200
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 165وقت الطلب:  ~42 أسابيع
10/10
20/20
50/50
97/100
0/200
ثمن التطوير 6←11: 34400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 203وقت الطلب:  ~51 أسابيع
20/20
50/50
80/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 220وقت الطلب:  ~55 أسابيع
20/20
50/50
13/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 287وقت الطلب:  ~72 أسابيع
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 8←10: 12000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 308وقت الطلب:  ~77 أسابيع
20/20
50/50
69/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 231وقت الطلب:  ~58 أسابيع
10/10
20/20
50/50
24/100
0/200
ثمن التطوير 6←11: 34400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 276وقت الطلب:  ~69 أسابيع
10/10
20/20
50/50
68/100
0/200
ثمن التطوير 6←11: 34400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 232وقت الطلب:  ~58 أسابيع
50/50
54/100
0/200
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 246وقت الطلب:  ~62 أسابيع
20/20
50/50
56/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 244وقت الطلب:  ~61 أسابيع
20/20
50/50
52/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 248وقت الطلب:  ~62 أسابيع
10/10
20/20
50/50
68/100
0/200
ثمن التطوير 6←11: 34400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 232وقت الطلب:  ~58 أسابيع
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 6←10: 14400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 313وقت الطلب:  ~79 أسابيع
20/20
37/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 9←10: 8000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 313وقت الطلب:  ~79 أسابيع

ميزان البطاقات مع مستوى الملكβ (مستوى 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 12 13
11 12 13
9 12
8 12 13
12 13
9 12
10 12 13
5 12
10 12 13
9 12 13
6 12
12 13
8 12 13
11 12 13
3 12
11 12 13
4 12 13
7 12
10 12 13
9 12
4 12
10 12
11 12
5 12
3 11 12
10 12
12 13
9 12
12 13
3 11 12
3 7 12
12 13
10 12
12
12 13
12 13
10 12
12 13
7 11 12
8 11 12
3 12
7 11 12
9 11 12
8 12
9 11 12
10 12
9 11 12
6 11 12
9 12
7 12
10 12
10 11 12
7 11 12
10 11 12
7 11 12
9 11 12
12 13
10 11 12
9 11 12
8 11 12
9 11 12
8 11 12
10 12
6 11 12
9 11 12
9 11 12
12 13
8 10 12
9 11 12
6 11 12
6 11 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
6 11 12
6 10 12
12 13
9 10 12
11 12
10 12
10 12
10 11 12
9 11 12
9 12
9 10 12
9 10 12
10 12
10 12
9 10 12
12 13
9 12
10 11 12
10 12
10 12
9 12

هل ساعدك Deck Shop؟ أخبر زملائك في القبيلة!

هذه اللغة مُتَرجَمة من قِبَل:

  • T!GER™

🇦🇪 Help translate!

أبلِغ عن مشاكل في الترجمة على ديسكورد Deck Shop