Guamas

#2PQ800VJ0

12

4 750

4 886

مستوى 8 9200/400 مستوى 8 9177/400 مستوى 9 8800/800 مستوى 8 9200/400 مستوى 11 6750/2000 مستوى 7 9097/200 مستوى 8 9200/400 مستوى 1 6730/2 مستوى 8 9198/400 مستوى 11 6185/2000 مستوى 11 7000/2000 مستوى 10 8000/1000 مستوى 11 7000/2000 مستوى 6 9500/100 مستوى 4 9570/20 مستوى 11 6984/2000 مستوى 11 7000/2000 مستوى 7 9400/200 مستوى 10 8000/1000 مستوى 9 8800/800 مستوى 5 6252/50 مستوى 9 8800/800 مستوى 13 0/250 مستوى 1 5599/2 مستوى 6 1761/20 مستوى 9 1556/200 مستوى 11 1342/800 مستوى 11 1143/800 مستوى 11 1160/800 مستوى 3 59/2 مستوى 13 0/50 مستوى 12 997/1000 مستوى 12 773/1000 مستوى 12 825/1000 مستوى 11 1488/800 مستوى 10 1370/400 مستوى 13 0/50 مستوى 6 1643/20 مستوى 7 1829/50 مستوى 7 1570/50 مستوى 11 862/800 مستوى 11 936/800 مستوى 11 1514/800 مستوى 12 1000/1000 مستوى 3 1488/2 مستوى 11 997/800 مستوى 10 1322/400 مستوى 10 1523/400 مستوى 9 1574/200 مستوى 9 167/20 مستوى 6 118/2 مستوى 10 125/50 مستوى 13 0/10 مستوى 6 10/2 مستوى 11 64/100 مستوى 11 55/100 مستوى 11 79/100 مستوى 8 167/10 مستوى 11 109/100 مستوى 7 116/4 مستوى 10 61/50 مستوى 8 151/10 مستوى 9 98/20 مستوى 11 94/100 مستوى 11 97/100 مستوى 10 173/50 مستوى 10 152/50 مستوى 11 115/100 مستوى 6 115/2 مستوى 13 0/10 مستوى 11 77/100 مستوى 11 89/100 مستوى 9 164/20 مستوى 6 89/2 مستوى 11 113/100 مستوى 11 78/100 مستوى 12 4/20 مستوى 10 1/4 مستوى 10 1/4 مستوى 10 0/4 مستوى 10 3/4 مستوى 10 3/4 مستوى 10 7/4 مستوى 11 1/10 مستوى 12 8/20 مستوى 10 3/4 مستوى 12 8/20 مستوى 9 1/2 مستوى 10 5/4 مستوى 10 5/4 مستوى 10 3/4 مستوى 11 8/10

مستوى البطولة (67/92)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
ثمن التطوير 8←9: 4000
400/400
ثمن التطوير 8←9: 4000
400/400
ثمن التطوير 8←9: 4000
200/200
400/400
ثمن التطوير 7←9: 6000
400/400
ثمن التطوير 8←9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 1←9: 7625
400/400
ثمن التطوير 8←9: 4000
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 6←9: 7000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 4←9: 7550
200/200
400/400
ثمن التطوير 7←9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 5←9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 1←9: 7625
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 6←9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
23/50
0/100
ثمن التطوير 3←7: 1600ثمن التطوير 3←9: 7600البطاقات المطلوبة: 127وقت الطلب:  ~11 أيام
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 6←9: 7000
50/50
100/100
ثمن التطوير 7←9: 6000
50/50
100/100
ثمن التطوير 7←9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
2/2
4/4
4/10
ثمن التطوير 6←8: 2400ثمن التطوير 6←9: 6400البطاقات المطلوبة: 6وقت الطلب:  ~2 أسابيع
10/10
ثمن التطوير 8←9: 4000
4/4
10/10
ثمن التطوير 7←9: 6000
10/10
ثمن التطوير 8←9: 4000
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400

الأساطير (16/16)

9 10 11 12 13
4/20
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 16
1/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 33
1/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 33
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 34
3/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 31
3/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 31
4/4
3/10
0/20
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 27
1/10
0/20
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 29
8/20
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 12
3/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 31
8/20
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 12
1/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 35
4/4
1/10
0/20
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 29
4/4
1/10
0/20
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 29
3/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 31
8/10
0/20
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 22

الطريق لأقصى مستوى (5/92)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 8←12: 82000ثمن التطوير 8←13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4977/5000
ثمن التطوير 8←12: 82000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 23وقت الطلب:  ~1 أيام
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 8←12: 82000ثمن التطوير 8←13: 182000
2000/2000
4750/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 250وقت الطلب:  ~3 أيام
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4897/5000
ثمن التطوير 7←12: 84000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 103وقت الطلب:  ~1 أيام
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 8←12: 82000ثمن التطوير 8←13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2530/5000
ثمن التطوير 1←12: 85625ثمن التطوير 1←13: 185625البطاقات المطلوبة: 2470وقت الطلب:  ~21 أيام
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4998/5000
ثمن التطوير 8←12: 82000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 2وقت الطلب:  ~1 أيام
2000/2000
4185/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 815وقت الطلب:  ~7 أيام
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 6←13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 4←13: 185550
2000/2000
4984/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 16وقت الطلب:  ~1 أيام
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 7←13: 184000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2052/5000
ثمن التطوير 5←12: 85400ثمن التطوير 5←13: 185400البطاقات المطلوبة: 2948وقت الطلب:  ~25 أيام
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1399/5000
ثمن التطوير 1←12: 85625ثمن التطوير 1←13: 185625البطاقات المطلوبة: 3601وقت الطلب:  ~31 أيام
100/100
200/200
400/400
800/800
261/1000
ثمن التطوير 6←12: 85000ثمن التطوير 6←13: 185000البطاقات المطلوبة: 739وقت الطلب:  ~62 أيام
200/200
400/400
800/800
156/1000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 844وقت الطلب:  ~71 أيام
800/800
542/1000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 458وقت الطلب:  ~39 أيام
800/800
343/1000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 657وقت الطلب:  ~55 أيام
800/800
360/1000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 640وقت الطلب:  ~54 أيام
997/1000
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 3وقت الطلب:  ~1 أيام
773/1000
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 227وقت الطلب:  ~19 أيام
825/1000
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 175وقت الطلب:  ~15 أيام
800/800
688/1000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 312وقت الطلب:  ~26 أيام
400/400
800/800
170/1000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 830وقت الطلب:  ~70 أيام
100/100
200/200
400/400
800/800
143/1000
ثمن التطوير 6←12: 85000ثمن التطوير 6←13: 185000البطاقات المطلوبة: 857وقت الطلب:  ~72 أيام
100/100
200/200
400/400
800/800
329/1000
ثمن التطوير 7←12: 84000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 671وقت الطلب:  ~56 أيام
100/100
200/200
400/400
800/800
70/1000
ثمن التطوير 7←12: 84000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 930وقت الطلب:  ~78 أيام
800/800
62/1000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 938وقت الطلب:  ~79 أيام
800/800
136/1000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 864وقت الطلب:  ~72 أيام
800/800
714/1000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 286وقت الطلب:  ~24 أيام
1000/1000
ثمن التطوير 12←13: 100000
100/100
200/200
400/400
788/800
0/1000
ثمن التطوير 3←11: 35600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 1012وقت الطلب:  ~85 أيام
800/800
197/1000
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 803وقت الطلب:  ~67 أيام
400/400
800/800
122/1000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 878وقت الطلب:  ~74 أيام
400/400
800/800
323/1000
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 677وقت الطلب:  ~57 أيام
200/200
400/400
800/800
174/1000
ثمن التطوير 9←12: 78000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 826وقت الطلب:  ~69 أيام
20/20
50/50
97/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 203وقت الطلب:  ~51 أسابيع
10/10
20/20
50/50
38/100
0/200
ثمن التطوير 6←11: 34400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 262وقت الطلب:  ~66 أسابيع
50/50
75/100
0/200
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 225وقت الطلب:  ~57 أسابيع
64/100
0/200
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 236وقت الطلب:  ~59 أسابيع
55/100
0/200
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 245وقت الطلب:  ~62 أسابيع
79/100
0/200
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 221وقت الطلب:  ~56 أسابيع
10/10
20/20
50/50
87/100
0/200
ثمن التطوير 8←11: 32000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 213وقت الطلب:  ~54 أسابيع
100/100
9/200
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 191وقت الطلب:  ~48 أسابيع
10/10
20/20
50/50
36/100
0/200
ثمن التطوير 7←11: 34000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 264وقت الطلب:  ~66 أسابيع
50/50
11/100
0/200
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 289وقت الطلب:  ~73 أسابيع
10/10
20/20
50/50
71/100
0/200
ثمن التطوير 8←11: 32000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 229وقت الطلب:  ~58 أسابيع
20/20
50/50
28/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 272وقت الطلب:  ~68 أسابيع
94/100
0/200
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 206وقت الطلب:  ~52 أسابيع
97/100
0/200
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 203وقت الطلب:  ~51 أسابيع
50/50
100/100
23/200
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 177وقت الطلب:  ~45 أسابيع
50/50
100/100
2/200
ثمن التطوير 10←12: 70000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 198وقت الطلب:  ~50 أسابيع
100/100
15/200
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 185وقت الطلب:  ~47 أسابيع
10/10
20/20
50/50
35/100
0/200
ثمن التطوير 6←11: 34400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 265وقت الطلب:  ~67 أسابيع
77/100
0/200
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 223وقت الطلب:  ~56 أسابيع
89/100
0/200
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 211وقت الطلب:  ~53 أسابيع
20/20
50/50
94/100
0/200
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 206وقت الطلب:  ~52 أسابيع
10/10
20/20
50/50
9/100
0/200
ثمن التطوير 6←11: 34400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 291وقت الطلب:  ~73 أسابيع
100/100
13/200
ثمن التطوير 11←12: 50000ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 187وقت الطلب:  ~47 أسابيع
78/100
0/200
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 222وقت الطلب:  ~56 أسابيع

ميزان البطاقات مع مستوى الملكβ (مستوى 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 12 13
8 12
9 12 13
8 12 13
11 12
7 12
8 12 13
1 12
8 12
11 12
11 12 13
10 12 13
11 12 13
6 12 13
4 12 13
11 12
11 12 13
7 12 13
10 12 13
9 12 13
5 12
9 12 13
12 13
1 12
6 12
9 12
11 12
11 12
11 12
3 7 12
12 13
12
12
12
11 12
10 12
12 13
6 12
7 12
7 12
11 12
11 12
11 12
12 13
3 11 12
11 12
10 12
10 12
9 12
9 11 12
6 11 12
10 11 12
12 13
6 8 12
11 12
11 12
11 12
8 11 12
11 12
7 11 12
10 11 12
8 11 12
9 11 12
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
6 11 12
12 13
11 12
11 12
9 11 12
6 11 12
11 12
11 12
12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
11 12
12
10 12
12
9 12
10 11 12
10 11 12
10 12
11 12

هل ساعدك Deck Shop؟ أخبر زملائك في القبيلة!

هذه اللغة مُتَرجَمة من قِبَل:

  • T!GER™

🇦🇪 Help translate!

أبلِغ عن مشاكل في الترجمة على ديسكورد Deck Shop