wolf

#2C2UP8CVG

10

4 537

5 074

مستوى 5 4046/50 مستوى 1 3538/2 مستوى 7 3785/200 مستوى 3 3788/10 مستوى 11 1200/2000 مستوى 9 3036/800 مستوى 3 3867/10 مستوى 9 467/800 مستوى 5 3788/50 مستوى 4 4359/20 مستوى 7 4222/200 مستوى 10 2539/1000 مستوى 6 3699/100 مستوى 1 3509/2 مستوى 1 3142/2 مستوى 9 2781/800 مستوى 1 3774/2 مستوى 1 3879/2 مستوى 9 3655/800 مستوى 7 3968/200 مستوى 1 1027/2 مستوى 2 3410/4 مستوى 1 1169/2 مستوى 3 475/2 مستوى 3 469/2 مستوى 3 683/2 مستوى 8 407/100 مستوى 7 467/50 مستوى 3 43/2   مستوى 11 531/800 مستوى 6 490/20 مستوى 10 243/400 مستوى 6 273/20 مستوى 9 384/200 مستوى 10 257/400 مستوى 11 648/800 مستوى 9 199/200 مستوى 3 529/2 مستوى 3 292/2 مستوى 3 47/2 مستوى 7 362/50 مستوى 7 468/50 مستوى 5 604/10 مستوى 3 263/2 مستوى 3 221/2 مستوى 4 667/4 مستوى 8 426/100 مستوى 7 481/50 مستوى 3 643/2 مستوى 6 98/2 مستوى 6 8/2 مستوى 6 38/2 مستوى 6 83/2 مستوى 10 64/50 مستوى 9 31/20 مستوى 6 51/2 مستوى 6 72/2 مستوى 9 46/20 مستوى 12 170/200 مستوى 6 83/2 مستوى 10 35/50 مستوى 7 75/4 مستوى 6 117/2 مستوى 7 98/4 مستوى 12 60/200 مستوى 9 45/20 مستوى 6 42/2 مستوى 8 39/10 مستوى 6 28/2 مستوى 8 64/10 مستوى 7 83/4 مستوى 9 54/20 مستوى 8 48/10 مستوى 6 51/2 مستوى 12 46/200 مستوى 8 63/10 مستوى 10 1/4 مستوى 9 4/2 مستوى 9 3/2 مستوى 10 2/4 مستوى 9 1/2 مستوى 9 1/2 مستوى 9 2/2 مستوى 9 1/2 مستوى 9 3/2 مستوى 9 2/2 مستوى 9 2/2 مستوى 10 3/4 مستوى 9 1/2 مستوى 9 2/2 مستوى 9 5/2 مستوى 10 0/4 مستوى 9 2/2

البطاقات المفقودة (1/95)

لم يتم فتحها بعد (≤الساحة 13)

مستوى البطولة (39/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 5←9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 1←9: 7625
200/200
400/400
ثمن التطوير 7←9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 3←9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 3←9: 7600
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 5←9: 7400
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 4←9: 7550
200/200
400/400
ثمن التطوير 7←9: 6000
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 6←9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 1←9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 1←9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 1←9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 1←9: 7625
200/200
400/400
ثمن التطوير 7←9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 1←9: 7625
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 2←9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
ثمن التطوير 1←9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
100/100
ثمن التطوير 8←9: 4000
50/50
100/100
ثمن التطوير 7←9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
7/50
0/100
ثمن التطوير 3←7: 1600ثمن التطوير 3←9: 7600البطاقات المطلوبة: 143وقت الطلب:  ~12 أيام
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 6←9: 7000
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 6←9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
11/50
0/100
ثمن التطوير 3←7: 1600ثمن التطوير 3←9: 7600البطاقات المطلوبة: 139وقت الطلب:  ~12 أيام
50/50
100/100
ثمن التطوير 7←9: 6000
50/50
100/100
ثمن التطوير 7←9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 5←9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 4←9: 7550
100/100
ثمن التطوير 8←9: 4000
50/50
100/100
ثمن التطوير 7←9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
ثمن التطوير 3←9: 7600
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
2/2
4/4
2/10
ثمن التطوير 6←8: 2400ثمن التطوير 6←9: 6400البطاقات المطلوبة: 8وقت الطلب:  ~2 أسابيع
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
4/4
10/10
ثمن التطوير 7←9: 6000
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
4/4
10/10
ثمن التطوير 7←9: 6000
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
10/10
ثمن التطوير 8←9: 4000
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
10/10
ثمن التطوير 8←9: 4000
4/4
10/10
ثمن التطوير 7←9: 6000
10/10
ثمن التطوير 8←9: 4000
2/2
4/4
10/10
ثمن التطوير 6←9: 6400
10/10
ثمن التطوير 8←9: 4000

الأساطير (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←11: 25000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 32
2/2
1/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←11: 25000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 33
2/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←11: 25000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 34
3/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←11: 25000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 31
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
ثمن التطوير 9←10: 5000ثمن التطوير 9←13: 175000البطاقات المطلوبة: 34

الطريق لأقصى مستوى (1/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
1846/2000
0/5000
ثمن التطوير 5←11: 35400ثمن التطوير 5←13: 185400البطاقات المطلوبة: 5154وقت الطلب:  ~43 أيام
400/400
800/800
1000/1000
1338/2000
0/5000
ثمن التطوير 1←11: 35625ثمن التطوير 1←13: 185625البطاقات المطلوبة: 5662وقت الطلب:  ~48 أيام
400/400
800/800
1000/1000
1585/2000
0/5000
ثمن التطوير 7←11: 34000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 5415وقت الطلب:  ~46 أيام
400/400
800/800
1000/1000
1588/2000
0/5000
ثمن التطوير 3←11: 35600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 5412وقت الطلب:  ~46 أيام
1200/2000
0/5000
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 5800وقت الطلب:  ~49 أيام
800/800
1000/1000
1236/2000
0/5000
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 5764وقت الطلب:  ~49 أيام
400/400
800/800
1000/1000
1667/2000
0/5000
ثمن التطوير 3←11: 35600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 5333وقت الطلب:  ~45 أيام
467/800
0/1000
0/2000
0/5000
ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 8333وقت الطلب:  ~70 أيام
400/400
800/800
1000/1000
1588/2000
0/5000
ثمن التطوير 5←11: 35400ثمن التطوير 5←13: 185400البطاقات المطلوبة: 5412وقت الطلب:  ~46 أيام
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
159/5000
ثمن التطوير 4←12: 85550ثمن التطوير 4←13: 185550البطاقات المطلوبة: 4841وقت الطلب:  ~41 أيام
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
22/5000
ثمن التطوير 7←12: 84000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 4978وقت الطلب:  ~42 أيام
1000/1000
1539/2000
0/5000
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 5461وقت الطلب:  ~46 أيام
400/400
800/800
1000/1000
1499/2000
0/5000
ثمن التطوير 6←11: 35000ثمن التطوير 6←13: 185000البطاقات المطلوبة: 5501وقت الطلب:  ~46 أيام
400/400
800/800
1000/1000
1309/2000
0/5000
ثمن التطوير 1←11: 35625ثمن التطوير 1←13: 185625البطاقات المطلوبة: 5691وقت الطلب:  ~48 أيام
400/400
800/800
1000/1000
942/2000
0/5000
ثمن التطوير 1←11: 35625ثمن التطوير 1←13: 185625البطاقات المطلوبة: 6058وقت الطلب:  ~51 أيام
800/800
1000/1000
981/2000
0/5000
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 6019وقت الطلب:  ~51 أيام
400/400
800/800
1000/1000
1574/2000
0/5000
ثمن التطوير 1←11: 35625ثمن التطوير 1←13: 185625البطاقات المطلوبة: 5426وقت الطلب:  ~46 أيام
400/400
800/800
1000/1000
1679/2000
0/5000
ثمن التطوير 1←11: 35625ثمن التطوير 1←13: 185625البطاقات المطلوبة: 5321وقت الطلب:  ~45 أيام
800/800
1000/1000
1855/2000
0/5000
ثمن التطوير 9←11: 28000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 5145وقت الطلب:  ~43 أيام
400/400
800/800
1000/1000
1768/2000
0/5000
ثمن التطوير 7←11: 34000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 5232وقت الطلب:  ~44 أيام
400/400
627/800
0/1000
0/2000
0/5000
ثمن التطوير 1←9: 7625ثمن التطوير 1←13: 185625البطاقات المطلوبة: 8173وقت الطلب:  ~69 أيام
400/400
800/800
1000/1000
1210/2000
0/5000
ثمن التطوير 2←11: 35620ثمن التطوير 2←13: 185620البطاقات المطلوبة: 5790وقت الطلب:  ~49 أيام
400/400
769/800
0/1000
0/2000
0/5000
ثمن التطوير 1←9: 7625ثمن التطوير 1←13: 185625البطاقات المطلوبة: 8031وقت الطلب:  ~67 أيام
100/100
200/200
175/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 3←10: 15600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 2025وقت الطلب:  ~169 أيام
100/100
200/200
169/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 3←10: 15600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 2031وقت الطلب:  ~170 أيام
100/100
200/200
383/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 3←10: 15600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 1817وقت الطلب:  ~152 أيام
100/100
200/200
107/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 8←10: 12000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 2093وقت الطلب:  ~175 أيام
100/100
200/200
167/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 7←10: 14000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 2033وقت الطلب:  ~170 أيام
531/800
0/1000
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 1269وقت الطلب:  ~106 أيام
100/100
200/200
190/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 6←10: 15000ثمن التطوير 6←13: 185000البطاقات المطلوبة: 2010وقت الطلب:  ~168 أيام
243/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 1957وقت الطلب:  ~164 أيام
100/100
173/200
0/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 6←9: 7000ثمن التطوير 6←13: 185000البطاقات المطلوبة: 2227وقت الطلب:  ~186 أيام
200/200
184/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 9←10: 8000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 2016وقت الطلب:  ~168 أيام
257/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 1943وقت الطلب:  ~162 أيام
648/800
0/1000
ثمن التطوير 11←13: 150000البطاقات المطلوبة: 1152وقت الطلب:  ~96 أيام
199/200
0/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 2201وقت الطلب:  ~184 أيام
100/100
200/200
229/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 3←10: 15600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 1971وقت الطلب:  ~165 أيام
100/100
192/200
0/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 3←9: 7600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 2208وقت الطلب:  ~184 أيام
100/100
200/200
62/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 7←10: 14000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 2138وقت الطلب:  ~179 أيام
100/100
200/200
168/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 7←10: 14000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 2032وقت الطلب:  ~170 أيام
100/100
200/200
304/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 5←10: 15400ثمن التطوير 5←13: 185400البطاقات المطلوبة: 1896وقت الطلب:  ~158 أيام
100/100
163/200
0/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 3←9: 7600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 2237وقت الطلب:  ~187 أيام
100/100
121/200
0/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 3←9: 7600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 2279وقت الطلب:  ~190 أيام
100/100
200/200
367/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 4←10: 15550ثمن التطوير 4←13: 185550البطاقات المطلوبة: 1833وقت الطلب:  ~153 أيام
100/100
200/200
126/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 8←10: 12000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 2074وقت الطلب:  ~173 أيام
100/100
200/200
181/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 7←10: 14000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 2019وقت الطلب:  ~169 أيام
100/100
200/200
343/400
0/800
0/1000
ثمن التطوير 3←10: 15600ثمن التطوير 3←13: 185600البطاقات المطلوبة: 1857وقت الطلب:  ~155 أيام
10/10
20/20
50/50
18/100
0/200
ثمن التطوير 6←11: 34400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 282وقت الطلب:  ~71 أسابيع
10/10
20/20
8/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 6←10: 14400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 342وقت الطلب:  ~86 أسابيع
10/10
20/20
50/50
3/100
0/200
ثمن التطوير 6←11: 34400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 297وقت الطلب:  ~75 أسابيع
50/50
14/100
0/200
ثمن التطوير 10←11: 20000ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 286وقت الطلب:  ~72 أسابيع
20/20
11/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 9←10: 8000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 339وقت الطلب:  ~85 أسابيع
10/10
20/20
21/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 6←10: 14400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 329وقت الطلب:  ~83 أسابيع
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 6←10: 14400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 308وقت الطلب:  ~77 أسابيع
20/20
26/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 9←10: 8000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 324وقت الطلب:  ~81 أسابيع
170/200
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 30وقت الطلب:  ~8 أسابيع
10/10
20/20
50/50
3/100
0/200
ثمن التطوير 6←11: 34400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 297وقت الطلب:  ~75 أسابيع
35/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 10←13: 170000البطاقات المطلوبة: 315وقت الطلب:  ~79 أسابيع
10/10
20/20
45/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 7←10: 14000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 305وقت الطلب:  ~77 أسابيع
10/10
20/20
50/50
37/100
0/200
ثمن التطوير 6←11: 34400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 263وقت الطلب:  ~66 أسابيع
10/10
20/20
50/50
18/100
0/200
ثمن التطوير 7←11: 34000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 282وقت الطلب:  ~71 أسابيع
60/200
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 140وقت الطلب:  ~35 أسابيع
20/20
25/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 9←10: 8000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 325وقت الطلب:  ~82 أسابيع
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 6←10: 14400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 338وقت الطلب:  ~85 أسابيع
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 8←10: 12000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 341وقت الطلب:  ~86 أسابيع
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 6←9: 6400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 352وقت الطلب:  ~88 أسابيع
10/10
20/20
34/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 8←10: 12000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 316وقت الطلب:  ~79 أسابيع
10/10
20/20
50/50
3/100
0/200
ثمن التطوير 7←11: 34000ثمن التطوير 7←13: 184000البطاقات المطلوبة: 297وقت الطلب:  ~75 أسابيع
20/20
34/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 9←10: 8000ثمن التطوير 9←13: 178000البطاقات المطلوبة: 316وقت الطلب:  ~79 أسابيع
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 8←10: 12000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 332وقت الطلب:  ~83 أسابيع
10/10
20/20
21/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 6←10: 14400ثمن التطوير 6←13: 184400البطاقات المطلوبة: 329وقت الطلب:  ~83 أسابيع
46/200
ثمن التطوير 12←13: 100000البطاقات المطلوبة: 154وقت الطلب:  ~39 أسابيع
10/10
20/20
33/50
0/100
0/200
ثمن التطوير 8←10: 12000ثمن التطوير 8←13: 182000البطاقات المطلوبة: 317وقت الطلب:  ~80 أسابيع

ميزان البطاقات مع مستوى الملكβ (مستوى 10)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3
5 10 11
1 10 11
7 10 11
3 10 11
10 11
9 10 11
3 10 11
9 10
5 10 11
4 10 11
7 10 11
10 11
6 10 11
1 10 11
1 10 11
9 10 11
1 10 11
1 10 11
9 10 11
7 10 11
1 9 10
2 10 11
10 13
1 9 10
3 10
3 10
3 10
8 10
7 10
3 7 10
10 11
6 10
10
6 9 10
9 10
10
10 11
9 10
3 10
3 9 10
3 7 10
7 10
7 10
5 10
3 9 10
3 9 10
4 10
8 10
7 10
3 10
6 10 11
6 8 10
6 10
6 10
10 11
9 10
6 10
6 10
9 10
10 12
6 10
10
7 10
6 10 11
7 10 11
10 12
9 10
6 10
8 10
6 9 10
8 10
7 10
9 10
8 10
6 10
10 12
8 10
10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
10
9 10

هل ساعدك Deck Shop؟ أخبر زملائك في القبيلة!

هذه اللغة مُتَرجَمة من قِبَل:

  • T!GER™

🇦🇪 Help translate!

أبلِغ عن مشاكل في الترجمة على ديسكورد Deck Shop